Ассоциация Предприятий Промышленной Автоматизации Украины

Просвіта ринку АСУ – поточний стан та пріоритети 2015

Просвіта ринку - є обов’язковою умовою того, що споживачі здатні використовувати кращі світові технології. АППАУ постійно акцентує на зонах відставання України по відношенню до кращих світових стандартів і ставить гострі питання «хто та як має це робити».

Ключовими гравцями, які починають просвіту серед молоді є ВУЗ-и. Але кожен знає сьогодні наскільки це складно - навчати молодь в області хай-тек в нашій системі освіти. 

Отже, як бачать ситуацію самі викладачі? В процесі підготовки до Форуму лідерів АСУ ТП «Нова країна – Новий ландшафт», АППАУ підготувала інтерв’ю з провідними фахівцями освіти. На питання люб’язно погодились відповісти: Олена Некрашевич, кафедра АТЕП, НТТУ КПІ; Олександр Пупена, кафедра ІАСУ, НУХТ; Павло Галкін, кафедра ПЕЕА, ХНУРЕ; Олександр Савицький, кафедра ІАСУ, Криворізький Національний Університет. 

1)Як Ви бачите 3 ключові проблеми в підготовці молодих спеціалістів в області АСУ ТП:

Олена Некрашевич: "Моя точка зору на 3 пріоритетні проблеми, це - 

  1. Відсутність сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спеціалістів
  2. Відсутність мотивації у студентів
  3.  Недостатня практична підготовка, держава повністю не фінансує практики. (тільки окремі підприємства і фірми, обмежено і не регулярно, приймають студентів на практику, або надають роботу з частковою зайнятістю)".

Олександр Пупена: "Як би це банально і тавтологічно не звучало, але найбільш великою проблемою в системі освіти є сама система освіти, яка, на мою думку, залежить не стільки від законодавства, як від людей, які в ній працюють, зокрема співробітників ВУЗів. Умови в цій системі (зарплата, взаємовідносини, пріоритети) не спонукають до нормального розвитку і якісної освіти, тому підготовка якісних кадрів АСУ (ТП) в ній тримається переважно тільки на певних особистостях. Усі інші проблеми підготовки та перепідготовки тісно пов’язані з першою, своє бачення я показав в циклі статей "АСУ-шное образование: диагноз и лечение".  Зокрема, великим бар’єром для освіти та самоосвіти є відсутність єдиних пророблених і відкритих навчальних планів та робочих програм, якісної літератури, відкритих онлайн тестів та іншого навчального матеріалу. Важливим фактором при вступі у ВУЗ є не дуже висока престижність спеціальності. Сучасний спеціаліст з автоматизації повинен мати також компетенції в області IT, однак рівень зарплат у нього значно нижчий, що приводить до відтоку з нашого сектору як сильних абітурієнтів, так і спеціалістів та викладачів".          

Павло Галкін: 

  1. Низький рівень мотивації студентів  при вивченні дисциплін по АСУ ТП, студенти дуже часто говорять, що в ІТ-секторі у них зразу буде вища заробітна плата, ніж в АСУ ТП. 
  2. Відсутність спільноти по АСУ ТП, як наприклад в ІТ-секторі http://dou.ua/ 
  3. Відсутність в Україні власних розробок по ПЛК для АСУ ТП, які мали би попит за рахунок більш меншої ціни ніж закордонні аналоги.

Олександр Савицький: 

  1. Немає мотивації з працевлаштування після закінчення ВНЗ.
  2. Відсутність належної практики під час навчання.
  3. Якщо ВНЗ буде випускати спеціалістів за 4 роки, то за перші два роки ми повинні навчити студентів на рівні класного техніка, а за останні 2 роки -  інженера. Щоб так вийшло, треба з першого курсу не читати загальні  предмети (Історія України,  Історія української культури,  Українська мова (за професійним спрямуванням),  Політологія, Філософія, Етика та естетика, Українознавство Психологія іміджу Психологія професіоналізму Культурологія Релігієзнавство, Історія світової та вітчизняної культури,  Психологія ділових відносин, Соціологія, Філософія глобальних проблем суспільства,  Психологія іміджу), а давати спеціальні дисципліни до 90%. Школяр зразу зрозуміє, куди він потрапив, і, якщо не туди, то  у нього буде більше часу життєвого на зміну професії.

2)Як би ви охарактеризували рівень просвітньої літератури-інформації в галузі пром. автоматизації - тобто наявність інформації про підходи та тренди на ринку, про методики розробки - впровадження, готові керівництва чи описання тощо? чого саме не вистачає?

О.Н.: Рівень доступності технічної та методичної документації низький. Більшість адекватних іноземних стандартів являються платними, що автоматично призводить до їхньої недоступності для подальшого використання у підготовці молодих спеціалістів.

Не вистачає налагодженої співпраці ВУЗів та ключових гравців ринку у створенні оптимальних умов для ознайомлення та впровадження новітньої інформації в галузі промислової автоматизації.

О. П.: Щодо стану вітчизняної літератури та інформаційних ресурсів – оцінюю як незадовільний! Однак велика кількість такої інформації присутня в Інтернеті на англійській мові. Мені особисто хотілося б побільше оглядових статей, на кшталт таких, як в ua.automation.com.     

П. Г.: Не достатня популяризація цього напрямку серед студентів та викладачів. На мою думку не вистачає системного підходу. Також потрібно, щоб всі підприємства з промислової автоматизації висвітлювали свою діяльність не тільки на власних сайтах, але й  на спільному порталі, який би інтегрував їх в єдину мережу. 

О. С.: Новітні підходи в автоматиці до широкого загалу попадають через 7-8 років, відносно розвинутих держав. Немає аналітики державною (або російською) мовою. Студенти і спеціалісти  не володіють англійською. (Треба змінювати підходи до вивчення іноземної мови.).

3)Які ви бачите ініціативи на ринку, щоб покращувати стан в просвітній сфері? Чи надають вам допомогу великі бренди? Якщо ні - які ваші очікування від них?

О.Н.: Ініціатива присутня у вигляді допомоги зі створення нових стендів для навчання молодих спеціалістів. У нас на кафедрі АТЕП за останні роки було створено декілька стендів на базі продукції компаній PHOENIX CONTACT, "Раут-автоматик", "Honeywell" і т.д. З нашого досвіду найкращі і регулярні зв'язки з «PhoenixContact» і вітчизняною компанією «Раут-автоматік», за допомогою яких створені навчальні лабораторії, методичне забезпечення, а також ведуться деякі розробки, в яких беруть участь викладачі та, на порівняно регулярній основі, залучаються студенти. Маю надію, що на цьому ця співпраця не зупиниться.

О. П.: За останні п'ятнадцять років я не бачив особливих змін. Деякі бренди допомагають поповненням технічної бази лабораторій, я не думаю що варто очікувати від них більшого. Тим не менше, на мою думку, було б корисно на взаємовигідних умовах залучувати ресурси ВУЗ-ів в просвітницьку діяльність, яка опосередковано задіює  інтереси певних брендів.     

П. Г.: Однією із ініціатив  по промисловій автоматизації в просвітній сфері є  Темпус-проект «Тренінги по технологіям автоматизації для України» (544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) https://tatu.cuas.at, що об’єднує 5 українських вищих навчальних заклади та 6 ВУЗів із країн ЄС. Проект  має на меті створення 5 сертифікованих обладнаних навчальних центрів в  5 українських ВУЗах для підвищення затребуваності фахівців-випускників українських ВНЗ в області автоматизації виробництв. В реалізації проекту допомагають німецькі компанії Phoenix Contact, Siemens.  

Від Siemens наукова спільнота України чекає продовження проекту по створенню лабораторій в вишах.

О. С.: Допомогу великі бренди давали раніше -  тепер вона значно зменшена.

4)Чи є позитивні зрушення в області вашої діяльності за останні роки - в чому це проявляється?

О.Н.: Моя діяльність - тільки в області підготовки молодих спеціалістів, тому важко оцінити якісь зрушення, як позитивні, так і негативні. 

О. П.: Хоч ситуація в країні вкрай важка, за останній рік особисто для себе я відкрив багато цікавих і, на мою думку, перспективних напрямків, отримав багато нової і корисної інформації. Не зважаючи на своє песимістичне відношення до освітніх реформ, я побачив багато можливостей в "паралельній" чи то "альтернативній" (само)освіті. 

П. Г.: Починаючи з 2010 року ХНУРЕ ввійшов до мережі EduNet німецькі компанії Phoenix Contact. В 2011 та 2014 разом зі студентами прийняли участь в конкурсі  Xplore-New Automation Award- 2012, 2015. З грудня 2013 року ми є участниками Темпус-проекту «Тренінги по технологіям автоматизації для України» (544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES), що підтримується Європейською комісією.  Також з вересеня 2013 ХНУРЕ разом з АППАУ. 

О. С.: Розширився ринок систем автоматики та промислових мереж, але дуже мало відносно західних держав.

5)Чи є у вас конкретні пропозиції або очікування по покращенню просвітницької діяльності на ринку АСУ ТП в 2015? 

О.Н.: Як вже згадувалося вище, це налагодження регулярної та взаємовигідної співпраці ВУЗів з фірмами у області надання доступу до новітньої інформації. Також хотілося б бачити більше відкритості від компаній по відношенню до молодого покоління спеціалістів.

О. П.: Перш за все, я закликаю всіх спеціалістів та викладачів з автоматизації, а також студентів до організації спільноти з веденням активного діалогу як на особистому рівні, так і на базі соц. мереж чи Інтернет-форумів. Я глибоко впевнений в тому, що саме діалог відкриває шлях до взаємної передачі знань, та зменшує прірву недовіри та непорозумінь між учасниками ринку АСУ ТП та суміжних галузей. Дуже важливими для просвітництва є партнерські відносини між викладачами ВУЗів, розробка та просування спільних навчальних векторів, вільно доступних матеріалів, та наступним закладенням фундаменту для альтернативної АСУТП-шної освіти. Маю сподівання, що в 2015 році це вдасться започаткувати. І саме головне - усім бажаю мирного неба, це найбільше моє сподівання на цей рік!   

П. Г.:  В рамках розвитку Темпус-проекту «Тренінги по технологіям автоматизації для України» пропонуємо розширяти співпрацю та коло учасників NRG (National resonance  group) –  група, що об’єднує підприємства з промислової автоматизації, які проявили інтерес до проекту.Також плануємо завершити учать, а можливо й вийти до фіналу в рамках  Xplore-NewAutomationAward-2015, що проводить Phoenix Contact з проектом «Wireless monitoring for outside CCTV»

О. С.: Треба скоріше інтегруватися в ринок західних держав. Щоб якось наздогнати їх, а потім вже думати за свої ініціативи.

************

Від дирекції АППАУ: дякуємо всім нашим респондентам за відповіді. Дискусія продовжується в наших групах в соц. мережах. Також тему пріоритетних завдань в просвіті ринку представник АППАУ від ВУЗ-ів готує на Форум  лідерів, 19 лютого. Справжнє лідерство починається з усвідомлення ключових пріоритетів та об’єднання навколо них. 

Комментарии: