Ассоциация Предприятий Промышленной Автоматизации Украины

Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro

Напередодні нового навчального року побачив світ посібник "Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro". Його розробили викладачі кафедри ІАСУ Національного Університету Харчових Технологій - Зав. кафедри Ельперін І.В. і доцент Пупена О.М.

У навчальному посібнику розглянуті питання розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення у програмному середовищі UNITY PRO для промислових контролерів нового покоління фірми Schneider Electric. Посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста, а також при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Посібник також буде корисний для спеціалістів, що працюють в галузі промислової автоматизації. 

Посібник складається з 6-ти розділів. 

Перший розділ присвячений загальному огляду можливостей UNITY PRO ї виконує функції навігатора по посібнику. Це своєрідна книга в книзі, яка має функціональне завершення і розкриває можливості контролерів Modicon а також середовища їх програмування. Даний розділ дає можливість на елементарних практичних прикладах познайомитися із середовищем та з мовами програмування UNITY PRO. Даний розділ в електронному варіанті доступний у вільному доступі на російській та українській мовах.

Рис9_2

У другому розділі розглядаються структура, функціональні можливості та технічні характеристики контролерів Modicon M340 та TSX Premium. Не зважаючи на значну кількість довідникового матеріалу по апаратному забезпеченню, розділ розрахований на поступове заглиблення в тему. Наявний приклад вибору моделі та компонентів ПЛК дає представлення про всю послідовність проектних робіт на етапі компонування ПЛК. Наявні схеми підключення з роз’ясненням принципів конфігурування будуть корисні не тільки розробникам АСУТП, а і обслуговуючому персоналу, наприклад працівникам КВПіА. 

Рис8_1

 

У третьому розділі розглядаються принципи створення програми користувача з використанням мов програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131-3: ST, LD, FBD, SFC. До кожного елементу або структури конкретної мови додається фрагмент прикладу. Враховуючи, що ці мови відповідають стандартам МЕК, розділ може бути корисним для вивчення основ програмування ПЛК. Велика увага в розділі приділена фундаментальним поняттям робочого циклу, багатозадачності, змінним, таким організаційним програмним одиницям як секції, функції та функціональні блоки. 

Рис8_4

Рис9_1

Четвертий розділ присвячений питанням налагоджування прикладного програмного забезпечення з використанням анімаційних засобів UNITY PRO, а також імітатора ПЛК. Для початкового налагодження програм в ПЛК у посібнику рекомендуються використовувати  імітаційні моделі об’єктів, що відрізняє його від інших посібників такого плану. У 4-му розділі також показані принципи побудови імітаційних програм та  приведені готові приклади для типових об’єктів (збірників, теплообмінників і виконавчих механізмів).  

Рис7_2

 Велика кількість прикладів привела до необхідності виділення для них окремого розділу. У п’ятому розділі наведені приклади рішення типових задач управління з використанням різних мов програмування. Працездатність всіх прикладів перевірені авторами. 

Рис4_1

 

Шостий розділ висвітлює особливості побудови контурів регулювання з використанням бібліотечних елементів UNITY PRO. Крім опису елементів та особливості їх використання, наведені приклади типових контурів регулювання: одноконтурна АСР, каскадна АСР, АСР з використанням виконавчих механізмів типу МЕО.

Слід відзначити, що книга не являє собою переведення довідникових матеріалів по пакету UNITY PRO, а є повноцінним авторським матеріалом, викладеним згідно вимогам МОН до навчальних посібників. 

Рис3_3

 

Разом з посібником поставляється DVD-диск з демонстраційною версією UNITY PRO (повноцінна робоча версія на 21 день). Пакет UNITY PRO має вбудований імітатор контролера, який разом з наявним на диску лабораторним практикумом дозволяє практично засвоїти матеріал не маючи реального ПЛК. Диск також включає велику кількість документації на російській та англійській мовах. 

 

ЗМІСТ

ВСТУП 

1. Основи роботи з UNITY PRO. 

2. Апаратне забезпечення контролерів Modicon. 

3. Програмування контролерів Modicon у середовищі UNITY PRO. 

4. Налагодження програм користувача та діагностика ПЛК. 

5. Приклади реалізації алгоритмів управління. 

6. Реалізація контурів регулювання в UNITY PRO. 

 

З приводу придбання звертатися до видавництва "Ліра-К",

тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96

 

Зв’язок з авторами: fieldbus_book@ukr.net

Комментарии: