Ассоциация Предприятий Промышленной Автоматизации Украины

Новости   rss

Попередні результати опитування ВНЗ

В листопаді АППАУ провела опитування ВНЗ, кафедр АКІТ та інших, що мають відношення до промислової автоматизації. В опитуванні взяли участь 28 викладачів ВНЗ Києва, Харкова, Одеси, Харкова та інших міст України.

Попередні та найбільш цікаві результати опитування:

1 - 44% респондентів розширюють програми у відповідності до запитів з ринку, а 30% регулярно переглядають навчальні програми на відповідність ринковим вимогам

2 - як головні механізми зворотнього зв’язку з ринком 78% відслідковують відгуки випускників; 60% веде статистику щодо їх працевлаштування

3 - в якості запитів від ринку найбільш розповсюдженими є «запити на випускників з конкретними параметрами щодо якості та кількості» - 74%; ще 30% респондентів отримують запити на виконання науково-прикладних чи інженерних робіт

4 - запити з ринку, які необхідні, але їх немає – «виконання інженерних та науково-прикладних робіт, а також щодо проходження практики студентами»

5 - ефективність взаємодії з роботодавцями 55% оцінює на «задовільно, але є багато зон росту»

6 - серед тенденцій серед роботодавців респонденти фіксують ріст вимог з підготовки спеціалістів. Найбільш повна відповідь «Зростають вимоги до готовності студентів працювати відразу після завершення ВУЗа, без буферного терміну адаптації. Студент повинен поєднувати знання електрика, технолога, інженера АСУ, ІТ-спеціаліста, монтажника і пусконалагоджувальника» (деякі респонденти додають – «і за невелику оплату»)

7 - 70% респондентів мають на кафедрах сучасне обладнання; попереду Siemens, з ним Schneider Electric. Водночас відповіді щодо ефективності «розчиняють» Siemens серед багатьох інших брендів – явного лідера немає. Phoenix Contact має перевагу в декілька голосів. Одна з симптоматичних відповідей – «Колись - Siemens? а зараз нікого немає»

8 - для більш ефективної співпраці та покращення свої пропозицій для ВНЗ виробникам (вендорам) не вистачає багатьох речей – ось декілька типових та повних відповідей

 • «Дієві програми підтримки навчальних закладів, зворотній зв’язок з профільними кафедрами, залучення студентів та науковців до вирішення проблем» - цього всього в більшості респондентів немає
 • «Проведення викладачами платних курсів коштом виробників або слухачів; пропозиції взаємодії типу стаття від викладача з рекламою бренду - оплата статті в журналі; переклади викладачами білих книг за фінансуванням виробників; купівля книг з рекламою або популяризацією бренду»
 • «Не вистачає заохочення викладачів до поглибленого вивчення обладнання та його подальшого застосування у навчально-демонстраційних цілях; стендових лабораторій для наочної демонстрації рішення задач АСУ на брендовому обладнанні; участі вендорів у підготовці методичного забезпечення»

9 - по всім просвітнім матеріалам (білі книги, гайди, книги, статті, навчальні матеріали, тощо) оцінки «зовсім мало» та «недостатньо» разом набирають більше ніж 70%. Тобто, тих яких «достатньо» - від 20 до 30%. Трохи краще виглядає ситуація по напрямку ПЛК («достатньо» - 33%), навпаки – по напрямках як інтеграція систем управління, кібер-безпека, Smart Factory та функціональна безпека рівень «достатньо» коливається від 0 до 5%.

10 - щодо перепідготовки кадрів найбільш поширеними є програми підготовки по напрямку «програмування»

11 - найбільш поширеною потребою ВНЗ в розвитку є «перепідготовка викладачів» (60%)

12 – головні очікування до роботодавців стосуються ясного зворотнього зв’язку «яких навичок-знань не вистачає» (60%), та «Ясно вказувати профіль компетенцій майбутнього спеціаліста» (51%)

13 – головною перешкодою в розробці нових навчальних модулів є брак мотивації викладачів (48%) та відсутність умов (як час) – 48%

14 - найбільше викладачів в роботі мотивує визнання самими студентами (50%), потім – збільшення оплати (41%)

15 – як головні форми співпраці з іншими ВНЗ респонденти бачать регулярні групові зустрічі-обміни та спільні проекти

16 - від АППАУ очікується в основному інформаційна підтримка та сприяння в покращенні взаємодії з іншими учасниками ринку.

*************

Попередні висновки від АППАУ:

 • Найбільш цікавими та відносно новими, на нашу думку виглядають пп. 4,5,8 та 11. Викладачам не вистачає запитів з ринку щодо науково-прикладних, інженерних робіт, а також елементарного сприяння в тому, щоб студенти проходили практику. ВНЗ також могли б сприяти вендорам в маркетинговій та просвітницькій діяльності, де є очевидні для всього ринку проблеми -  але вони не отримують запитів щодо цього.
 • В свою чергу (п.9) самі викладачі не бачать зусиль з боку вендорів щодо покращень в просвіті ринку – по більшості нових напрямків та технологій ситуацію навряд чи можна назвати задовільною. 
 • Натомість, ріст вимог щодо підготовки молодих спеціалістів при відсутності покращень в співпрацю з ВНЗ може трактуватись як поглиблення кризи відносин між категоріями учасників ринку. Як можна очікувати більшого від ВНЗ, якщо в них не вкладати – якщо не гроші, то хоча б час та увагу?
 • Відповідно зони покращення з боку вендорів та інтеграторів не змінились, вони ті самі, що ми діагностували 2-5 років тому. Натомість додаткові питання наводять на думку, що є чимало резервів в простих рішеннях. Вендори та інтегратори можуть значно та швидко покращувати ефективність взаємодії через
  1. Регулярне інформування - запити на майбутніх спеціалістів та давати зворотній зв'язок щодо якості молодих випускників.
  2. Регулярне залучення викладачів на перепідготовку (включення їх в склад учасників своїх тренінгів та навчань)
  3. Регулярне залучення викладачів та студентів до конференцій та семінарів
  4. Залучення на платній основі до перекладів та підготовки просвітницької інформації – білих книг, вебінарів, презентацій, статей, тощо
  5. Надання можливостей для регулярного проходження практики студентами

На нашу думку, виконання цих 5 пунктів не є обтяжливим для більшості компаній ні з точки зору бюджету, ні з точки зору за діяння власного ресурсу. Все так само як і всюди в нашій державі – «була б політична воля».

Але переносячи "гру на поле" партнерів, не треба забувати що є чимало запитань до самих ВНЗ. Яких? - взнаємо – через пару днів у Львові.

До речі, вендорів та інтеграторів які дійсно хочуть поставити запитання ВНЗ майже немає. То чи потрібні комусь інженерні кадри в цій державі?

 

Комментарии: