Консультанти по фандрейзингу Індустрії 4.0

Згідно попередньої оцінки в програмі EIF, АППАУ виділяє 4 різні ролі – відповідно різним завданням й також різній спеціалізації консультантів. Згідно попередньої оцінки в програмі EIF, АППАУ виділяє 4 різні ролі – відповідно різним завданням й також різній спеціалізації консультантів.

  1. Консультант по фандрейзингу – виконує комплекс робіт по консультуванню учасника групи EIF – від аудиту компанії та її пропозиції цінності й до написання грантової заявки.
  2. Консультант по експорту та інтернаціоналізації – комплекс консультаційних робіт, пов’язаних з виходом на зарубіжні ринки, включно з допомогою в дослідженнях та вибору ринку, розробкою стратегій входу, позиціонуванням та пропозицією цінності, тактиками лідогенерації тощо.
  3. Технологічний брокер – це менеджер, який на відміну від консультанта по фандрейзингу не готує заявки, але є важливим посередником (наводчиком), здатним зв’язувати учасника групи EIF з важливим проектом, чи контрагентами, чи іншими партнерами, оптимізуючи й налаштовуючи при цьому бізнес-підходи до участі в проекті. Виконання цієї ролі вимагає розуміння та постійного моніторингу технологічний тенденцій в конкретній темі чи сегменті ринку (наприклад, Штучний інтелект чи Інтернет речей) та знання ринку міжнародних акторів, провайдерів, розробників та інтеграторів в Україні у вибраному сегменті.
  4. Інформаційний брокер – це менеджер, який на відміну від технологічного брокера, не зобов’язаний глибоко розбиратись в окремій темі інновацій 4.0 чи експортної ніші.  Натомість він досконало володіє потоками інформації навколо цієї теми й може вчасно інформувати фірму Х про наявність того чи іншого проекту, дотичного до її сфери діяльності, а також зв’язувати з відповідними контрагентами чи партнерами.

Виконавча дирекція АППАУ відповідає також за взаємодію цих різних ролей з метою забезпечення оптимальної взаємодії, й надання якісних послуг в рамках програми EIF. Нижче надаємо профілі кваліфікованих консультантів. З кожним з ним підписані відповідні Меморандуми.

 

Іван Кульчицький

Інформаційний брокер

Президент ГО «Агенція Європейських Інновацій», керівник національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямком «Інформаційні та комунікаційні технології» при НУ Львівська Політехніка, радник Правління АППАУ. В рамках програми EIF є кваліфікованим в ролі «інформаційного брокера».

 

Олександр Бабич

Інформаційний брокер

Доцент кафедри Менеджменту організацій та управління проектами Запорізького національного університету, кандидат наук з державного управління.

 

 

Вячеслав Харченко

Інформаційний брокер

Завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет «ХАІ», д.т.н., професор.  Керівник регіонального Центру «Індустрія 4.0» в Харкові.

 

 

Андрій Сухорябов

Інформаційний брокер

Голова правління Центру партнерства та інновацій «Синергія».

 

 

 

Тетяна Котенко

Інформаційний брокер

Кандидат економічних наук, доцент Центральноукраїнського національного технічного університету, керівниця Національного контактного пункту Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за напрямком «Малі та середні підприємства».

 

Ірина Поплавець

Консультант по фандрейзингу та фандингу

Консультант з 15+ річним досвідом в сфері фандрейзингу та залученню інвестицій, організаційного розвитку та стратегічного планування, управлінню портфелем проєктів.