Донорам

З 2016 року Асоціація АППАУ залучає кошти міжнародних донорських організацій для розвитку української Індустрії 4.0. За цей період нами було виконано більше 10 проектів різного рівня за напрямами розвитку, як розробка стратегій та окремих положень Індустрії 4.0 та промислового розвитку, розвитку Центрів 4.0, стандартизації, кластерного розвитку, смарт-спеціалізації, покращення міжнародної співпраці, тощо. АППАУ отримувала фінансування від міжнародних організацій як OSCE, ЄС (програми Horizon 2020 / EaP Plus), USAID, GIZ, UNDP, UNIDO. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за допомогу. Водночас, впродовж всіх цих років портфель проектів української Індустрії 4.0 залишається хронічно не дофінансованим. Головною причиною є той факт, що українська держава все ще не може централізувати відповідні політики та стратегії на рівні центрального уряду. Фактично, з необхідної суми в 30 мільйонів гривень на виконання проектів стратегії 2019-21, ми отримали всього 6 мільйонів й чимало міні-проектів АППАУ виконує власним коштом.

Нижче подається перелік 18 актуальних проектів, в яких ми шукаємо спів-фінансування та допомогу. Запрошуємо до співпраці міжнародні організації, донорів, відповідні департаменти центральних та регіональних органів виконавчої влади, які планують розвиток Індустрії 4.0. З питань співпраці звертайтесь за е-адресою info@appau.org.ua

1. Оновлення стратегії І4.0 до 2030

Про проєкт: Існує стратегія впровадження Індустрії 4.0 в Україні на період 2019–21. Вона була замовлена українським урядом, але затим «загублена» в коридорах владних структур. Водночас, ця стратегія часткова виконана самим розробником – асоціацією АППАУ й сьогодні потребує оновлення. Україна є мало не єдиною країною Східної Європи, яка не має жодних діючих державних програм підтримки Індустрії 4.0. Мета проекту – розробка нової стратегії Індустрії 4.0 до 2030, синхронної з Національною Економічною Стратегією 2030.
Статус: За основу береться розробка 2018. Є вже досвід та напрацювання.
Вартість: 25 000 €.
Тривалість: 6 місяців

2. Створення галузевих дорожніх карт Цифрової трансформації

Про проєкт: Розробка чітких пріоритетів розвитку цифрової трансформації на галузевому рівні: Харчова, Машинобудування, Металургія, Енергетика, ОПК. Включає проведення навчань та технологічно-інноваційних днів (ТІД) для підприємств, з фокусом на МСП.
Статус: Є детальні пропозиції та досвід проведенні. Див також приклад по Харчовій.
Вартість: 40 000 €/ 1 галузь.
Тривалість: 6 місяців.

 3. Запуск проекту національної кластерної стратегії Індустрії 4.0 

Про проєкт: Проєкт національної програми кластерного розвитку розроблений групою експертів Industry4Ukraine в 2020 під керівництвом АППАУ. Проєкт переданий в Мінекономіки в тому ж році й містить чіткі рекомендації та національні пріоритети по розвитку кластерного руху.
Статус: Є детальна проектна заявка. Реакції уряду поки немає.
Вартість: 190 000 €.
Тривалість: 36 місяців.

4. Розробка портфелю проектів І4.0 на регіональному рівні

Про проєкт: В рамках регіональних стратегій смарт-спеціалізації багато регіонів намагаються спроектувати проекти та програми розвитку Індустрії 4.0. Але сьогодні немає жодного регіону, який би реально запустив такі проект. В 2020 в рамках проекту «Інтеграція 4.0» в АППАУ спільно з ІЕП НАНУ розроблена адаптована методика підприємницького діалогу EDP, яка дозволяє швидко виходити на узгоджений портфель проектів регіонального розвитку.
Статус: Є багато напрацювань в проекті «Інтеграція 4.0», готових для розгортання в нових регіонах. Див звіт проекту «Інтеграція 4.0».
Вартість: 15 000 € /на 1 регіон.
Тривалість: 8 місяців

5. Створення аналітичного Центру Індустрії 4.0

Про проєкт: Умови пандемії COVID-19 показали високу вразливість багатьох промислових галузей, їх залежність від ринків сировини, постачань та ринків збуту. Для допомоги МСП в швидкому реагуванні на зовнішні зміні платформа Industry4Ukraine створила Аналітичний центр, який позиціонується як незалежний експертний аналітичний центр, що спеціалізується в сфері промислових ринків та політик, включно з аналізом європейських політик в сфері промисловості та Індустрії 4.0. В 2020 відпрацював більше 7 важливих тем розвитку, випустив 7 дайджестів та гайд «Інструменти промислової політики». Фінальна мета – повна синхронізація ініціатив бізнес-спільнот платформи Industry4Ukraine з реакцією урядових структур на зміни та їх синхронізація з політиками ЄС не була досягнута. Діяльність центру була призупинена через нестачу фінансування.
Статус: Готова проектна заявка. Є досвід залучення експертів й реалізації аналітичних проектів.
Вартість: 30 000 €.
Тривалість: 6 місяців

6. Розвиток інноваційного кластеру в промисловості на регіональному рівні

Про проєкт: Завдяки проекту ClusteRISE за підтримки GIZ-Ukraine в кількох регіонах України напрацьовані практики та методики, що дозволяють розгортати кластерну діяльність молодих кластерів в промислових та хайтек секторах. Нові проекти можуть бути тиражовані з урахуванням цього досвіду.

Статус: Готові проектні заявки та методики.
Вартість: 50 000 €/ кластер.
Тривалість: 12 місяців

1. Торгова місія І4.0 по вибраному цільовому регіону

Про проєкт: В 2019–20 роках АППАУ провела ряд робіт по дослідженню потенціалу українських експортерів – розробників та інтеграторів Індустрії 4.0. Випущений аналітичний звіт, створений веб-сайт Land4developer. Водночас для розгортання експортних операцій по конкретним цільовим ринкам бюджету немає. Проект формулює цілі та завдання маркетингової кампанії по виводу 20 експортерів (мінімум) на ринки 3-х вибраних країн ближнього зарубіжжя.

Статус: Готова проектна заявка. Є чимало аналітики та напрацювань по ринкам ЄС та Середньої Азії.
Вартість: 40 000 €.
Тривалість: 12 місяців.

2. Організація українського стенду І4.0 на виставці Ганновер Мессе / Регіональні чи білатеральні онлайн форуми

Про проєкт: Мета проекту – розвиток експорту та краща інтеграція в європейські ланцюги доданої вартості українських інноваторів Індустрії 4.0 через організацію 1-го українського стенду на Hannover Messe (HMI). Проект на HMI-2020 був підтриманий USAID, але відмінений через COVID-19. Існують альтернативні пропозиції з проведення форумів онлайн – регіональних або бі-латеральних – приклади форуму Системної інтеграції 2021 та форуму Ukrainian cluster week).
Статус: Готові проектні заявки. Є також досвід в проведенні масштабних форумів. Вже створений експортний сайт, є прототип платформи matchmaking, інтегрованої з підтримкою форумів.
Вартість: 20–150 000 € в залежності від онлайн чи офлайн
Тривалість: 6 місяців

3. Розробка національної стратегії інтеграції в Глобальні ланцюги доданої вартості в сфері Індустрії 4.0

Про проєкт: В рамках підготовки до HMI-2020 проведені початкові роботи по підготовці національної стратегії Індустрії 4.0. Зокрема, по запиту Мінекономіки було сформовано технічне завдання на аналітичні дослідження потенціалу щодо можливостей інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості за ключовими промисловими секторами й окрема, в сфері Індустрії 4.0. Роботи були зупинені за відсутністю фінансування.

Статус: Готова проектна заявка.
Вартість: 20 000 €.
Тривалість: 4 місяці.

4. Запуск системи брокериджу та метчмейкингу

Про проєкт: Українські інноватори 4.0 мають обмежений доступ до фінансових інструментів не стільки через відсутність самих фондів, як через слабкий сервіс в сфері фандрейзингу. В 2021 АППАУ створила власний проектний офіс, який спеціалізується в наданні МСП послуг з інформаційного та технологічного брокериджу, спільно з партнерами Центрами 4.0. Проект передбачає повноцінне розгортання цифрової платформи брокериджу та метчмейкингу навколо головних запитів МСП, а також формування мережі 7 експертів з технологічного брокериджу.

Статус: Готова проектна заявка. Є також вже діючий прототип платформи метчмейкингу.
Вартість: 25 000 €.
Тривалість: 6 місяців

5. Прискорення інтернаціоналізацїі через прийняття міжнародних стандартів

Про проєкт: В 2019-20 роках завдяки GIZ АППАУ успішно реалізувала проект aCampus виводу на ринок 5 міжнародних стандартів. Технічний комітет 185 «Промислова автоматизація» здійснив переклад 5 стандартів IEC/ISO, вивів їх на рівень ДСТУ, виконав широку програму промоції та здобув перші кейси впровадження. Сьогодні ТК 185 та АППАУ готові до тиражування подібних проектів з новими стандартами й ще більш ефективним залученням ринку.

Статус: Готова проектна заявка.
Вартість: 40 000 €.
Тривалість: 8 місяців

1. Запуск галузевих та-або регіональних Центрів Індустрії 4.0

Про проєкт:В 2018 році АППАУ випустила концепцію Центрів 4.0 й розпочала створення мережі в 3-х регіонах. Цей досвід був частково успішним – повноцінне функціонування подібних центрів неможливо без окремої, незалежної структури і яка отримує початковий фінансовий поштовх. В 2020 була розроблена проектна заявка, яка передбачає створення в рамках окремого ЗВО виділеної структури, яка поступово переходить на само-фінансування. В 2021 АППАУ також форсує перехід Центрів 4.0 в рамки європейської програми DIH.
Статус: Готова грантова заявка. Досвід впровадження Центрів 4.0 в 4-х регіонах України.
Вартість: 120 000 € на 1 центр
Тривалість: 24 місяці.

2. Проведення регулярних технологічно-інноваційних днів регіонального рівня (ТІД)

Про проєкт: Брокеридж івенти на яких потенційні замовники можуть зустріти інноваторів 4.0, й де просувається широка пропозиція підтримки інновацій, як сталий формат інноваційиного розвитку на рівні регіонів чи галузей, – практично відсутні в Україні. В 2021 в рамках проекту ClusteRISE, АППАУ запропонувала такий формат регулярного проведення 1-денних офлайн-онлайн івентів. Підготовка до ТІД супроводжувалась детальною аналітикою інновацій та інноваційних екосистем регіонів й побудовою регіональних ландшафтів І4.0. Цей перший досвід суттєво змінив уявлення всіх стейкхолдерів про стан екосистем та рівень взаємодії інноваторів з ринком. Звіти по Харкову – тут, по Запоріжжю – тут. ТІД пропонуються сьогодні як готовий формат топових інноваційних заходів для всіх регіонів України.
Статус: Готові проектні заявки. Легко налаштовуються на галузево – секторальний формат.
Вартість: 3000 – 5000 € в залежності від вибору опцій та початкового стану аналітики
Тривалість: 3 місяців

3. Дослідження «Рівень проникнення цифрових технологій в промисловості»

Про проєкт: Хоча в Україні вже багато інноваторів 4.0 й чимало реалізації, ясної інформації про рівень проникнення технологій Індустрії 4.0 немає. АППАУ оперує тільки експертними даними на рівні окремих секторів й стверджує що цей рівень не перевищує 5-10%, й причому не тільки для нових технологій, але й для багатьох «старих» (як MES/MOM, PLM/PDM, LIMS, APS, APC тощо). Оцінка реального є необхідною для побудови національних чи регіонально-галузевих стратегій. Проект пропонує проведення комплексного дослідження на цю тему, включно з обговоренням на масштабному форумі (Trans4mation) та подальшою імплементацією пропозицій на рівень державних стратегій.
Статус: Готова проектна заявка.
Вартість: 50 000 €.
Тривалість: 6 місяців

4. Trans4mation – проведення найбільшого форуму Індустрії 4.0 по Східній Європі

Про проєкт: IT-Enterprise – лідер української Індустрії 4.0, член АППАУ є організатором найбільшого форуму по І4.0 Trans4mation який регулярно проходить в листопаді. Подія дає сильний вклад в популяризацію кращих кейсів Індустрії 4.0, орієнтована на перших осіб, й таким чином значно сприяє обізнаності та залученню промислових ринків до 4-ої промислової революції. Витрати компанії на проведення форуму офлайн в 2019 перевищили 100 тис євро. Спільно з АППАУ, IT-Enterprise шукають партнерів хто може підтримати такий форум, інтегруючи його в більш широкий формат взаємодії з державними політиками та програмами дій в сфері діджиталізації промисловості та циркулярної економіки (digital & green transition).
Статус: Готова проектна заявка.
Вартість: Від 35 000 €.
Тривалість: 4 місяців

5. Створення мережі експертів Індустрії 4.0

Про проєкт: Мережа незалежних, кваліфікованих експертів Індустрії 4.0, спроможних проводити діагностику підприємств по рівню готовності та видачі рекомендацій щодо розвитку – є ключовим активом більшості країн, які успішно впроваджують Індустрію 4.0. Таку практику впровадили країни Західної Європи, чимало азійських країни, сьогодні це робить Польща. АППАУ пропонує створення такої мережі в Україні на базі методики сінгапурського уряду SIRI.
Статус: Проектна заявка в підготовці.
Вартість: TBD (орієнтовно – від 100 000 €)
Тривалість: 12 місяців

6.Створення повноцінних маркетплейсів в Індустрії 4.0

Про проєкт: З 2017 року АППАУ періодично намагається створити маркетплейси Індустрії 4.0. В 2018 році така спроба була на сайті Індустрії 4.0, в 2021 – в регіональному форматі для Запорізького кластеру ІАМ. Обидві спроби доказали необхідність значно більшого фокусу на контентно-аналітичній частині й ретельній роботі з базою даних. Наприклад, для послуг автоматизації – інжинірингу необхідно створити спочатку сучасний класифікатор цих послуг, відповідний реальній сегментації ринку (КВЕД є надто узагальненим або місцями застарілим). Далі базу необхідно наповнювати та модерувати процеси введення інформації від ринку. Існують 2 проекти по цій темі – створення національного маркетплейсу Індустрії 4.0, та маркетплейсу кластерів ІАМ (допрацювання Запорізького формату).

Статус: Готові проектні заявки.
Вартість: 20 000 €.
Тривалість: 6 місяців.