Платформа Industry 4 Ukraine

Платформа Industry 4 Ukraine об’єднує понад 50 бізнес-асоціацій та організацій з метою лобіювання промислових, інноваційних та цифрових політик на державному рівні. Ключова роль Платформи – консолідація промисловців та хайтек навколо новітнього індустріального розвитку Україна, в якому Індустрія 4.0 є органічним, вбудованим елементом. Наші експерти є чільниками комітетів Цифрової трансформації промисловості та Сталого розвитку, й приймають участь в роботі 2-х інших комітетів – Смарт-спеціалізації та інновацій та Кластерного розвитку.

Типові продукти та послуги програми для всіх учасників руху 4.0: вироблення пропозицій для державних політик та стратегій розвитку в сфері Індустрії 4.0 є головним напрямом діяльності платформи. Наприклад, постанова № 750 Кабміну в 2021 році про Центри Індустрії 4.0 вироблена завдяки тому, що в 2018 році з’явилася відповідна концепція розвитку. В жовтні 2021 року 4 комітети Платформи визначили свої пріоритети у виводі відповідних політик та програм на державний рівень. Інші продукти діяльності платформи – аналітичні звіти, гайди, спільні конференції, просвітні кампанії, піар-акції тощо.

Можливості та переваги для членів АППАУ: Платформа є головним інструментом для нашої асоціації у виводі Індустрії 4.0 на державному рівні. Відповідно активна участь в роботі комітетів платформи, робочих груп значно прискорює досягнення власних цілей розвитку учасниками нашої спільноти. Пріоритетним завданням в найближчі 2 роки є прийняття законопроекту про пільги для підприємств у впровадженні технологій Індустрії 4.0.