Introduction
Building Professional Communities in Industry 4.0
Ключові події з формування порядку денного секторальних та технологічних спільнот Індустрії 4.0
вересень–грудень 2021 року

Про Ініціативу

Вітчизняне суспільство є розділеним та поляризованим, й окремі стратегічні напрями чи професійні спільноти є не менш фрагментарними. Світ промислових хайтек секторів розділений на десятки мікро-світів наукових та освітніх установ, великих холдингів, окремих асоціацій чи федерацій, лобістських груп тощо. Ці мікро-світи не мають спільної аженди чи аженд розвитку – адже в країні й досі не діють жодні централізовані політики та стратегії. Таким чином, актори ринку не підсилюють один одного в рамках вирішення спільних завдань, а радше послаблюють, оскільки конкурують за сфери впливу та ресурси.

Найбільша шкода від фрагментарності завдається ланцюгам доданої вартості (ЛДВ) – виробничим, інноваційним, науково-просвітнім. В них так само домінує більше конкуренція, ніж співпраця; більше фокусу на окремих подіях, ніж на результатах масштабних кампаній; більше фокусу на власному піарі, ніж колективних цілях та завданнях; на дрібних та корпоративних інтересах, ніж на національних пріоритетах розвитку.