До АППАУ приєднується Національний університет «Чернігівська політехніка»

Національний університет «Чернігівська політехніка» був створений в 1960 році. Університет має сертифікат на систему управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001 і є членом Великої хартії університетів – Magna Chartia Uneversitatum. Структура університету включає 7 навчально-наукових інститутів, 2 факультети, 33  кафедри, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру, бізнес-інноваційний центр, редакційно-видавничий відділ. До складу університету також входять «Коледж економіки і технологій» та «Коледж транспорту та комп’ютерних технологій». Всього в університеті навчається більше 7000 студентів. Ведеться підготовка фахівців за 29 напрямками підготовки та 30 спеціальностями. “Чернігівська політехніка” посідає 6-те місце серед 15 закладів вищої освіти України, які увійшли до рейтингу The Times Higher Education Impact Rankings,

Галузі та досягнення

Національний університет «Чернігівська політехніка» є провідним освітнім та науковим закладом в напрямах військово-технічних розробок, регіонального розвитку, створення матеріалів та конструкцій, енергоефективності, охорони здоров’я, електронних та інформаційних технологій, в тому числі в галузі комп’ютеризації та автоматизації виробництва задля розвитку Індустрії 4.0 в Україні.

Серед головних наукових досягнень «Чернігівської політехніки», реалізованих в Україні та за кордоном, є створення українського криптофону, розробка інтелектуальної системи керування новітніми установками електронно-променевого зварювання, система захисту інформації в мережах IP-телефонії та цифрового радіозв‘язку, портативне фотоелектричне джерело живлення для військових застосувань, технологія зварювання тиском нероз’ємних з’єднань твердих сплавів, система управління фотоелектричними панелями, мобільна інформаційна система кардіодіагностики, електрона система голосування Mobile-RADA, комп’ютерна програма «Єдине інформаційне вікно» та багато інших.

«Чернігівська політехніка» є учасником чисельних міжнародних проєктів в технологічній сфері, направлених на розвиток підприємництва (BUSEEG), промислової екології (IEMAST), ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами (IHSITOP), співробітництва зі промисловістю в сфері електронної та обчислювальної техніки (CABRIOLET), міжрегіональної кооперації (THEOREMS-Dnipro) та кібербезпеки (CyRADARS).

З 2020 року в рамках міжнаціонального проєкту «Розвиток практично-орієнтованої спрямованої на студентів освіти в галузі моделювання кібер-фізичних систем» (CybPhys), який виконується за програмою ERASMUS+, в університеті започаткована підготовка магістрів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» за новою освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія та промислова автоматизація».

Більше інформації про Національний університет «Чернігівська політехніка» та його проєктну діяльність ви можете отримати на сайті, а також слідкувати за останніми подіями, що відбуваються в університеті, на його сторінках в Facebook, Instagram та Telegram. В рамках АППАУ університет готовий розвивати партнерство з іншими членами організації за напрямами своєї діяльності.