Industry 4.0 очима McKinsey

Тема революційних змін в промисловості не може залишитись без уваги провідних консалтингових компаній світу. 4-у промислову сьогодні коментують такі експерти як Accenture, McKinsey, Forrester Research, Deloitte та багато інших. Їхні погляди не завжди збігаються, але це робить світову дискусію тим більш цікавою.

Включно з власними дослідженнями, експерти надають широкий погляд на перспективи діджиталізації промисловості. Сьогодні ми знайомимо вас з дослідженням McKinsey від 2016 «Industry 4.0 після сплеску моди: де промисловці знаходять цінність і як її краще вловити» (Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how they can best capture it)

Головні результати дослідження

Оскільки тренд Industry 4.0 існує на ринку давно, то це не перший дослід на цю тему – McKinsey проводить його майже щорічно. Цього року головні питання крутились навколо прогресу промисловців та постачальників технологій в напрямку 4.0. В дослідженні взяли участь понад 300 учасників з 3-х країн – США, Німеччини та Японії.

Головні результати опитувань наступні:

  • Переважна більшість респондентів є оптимістами щодо Industry 4.0 (далі скорочено 4.0) – процент коливається від 67% в Німеччині до 74% в Японії, в США – ще більше.
  • Майже 90% й вище вважають що 4.0 покращить їх операційну ефективність, а 80% – що це вплине на їх бізнес-модель
  • 6 з 10 респондентів вважають, що їх компанія вже підготовлена до 4.0. При цьому стратегії 4.0 мають 30% постачальників технологій і тільки 16% промисловців. В більшості компаній вже встановлені відповідальні за напрямок 4.0.
  • Респонденти найбільше бачать використання 4.0 в таких додатках, як розумне споживання енергії (smart energy consumption), оптимізація ланцюжків постачань, цифрове управління якістю та цифрове управління продуктивністю.
  • Головні бар’єри у впровадження стосуються координації дій через різні підрозділи компаній, проблем кібер-безпеки та безпеки даних при роботі з різними постачальниками, нестачі рішучості щодо радикальних перетворень, а також браку кваліфікованих кадрів.

П’ять головних застосувань Industry 4.0

9 з 10 респондентів роблять більш вузькі та конкретні пріоритети щодо застосування 4.0 – в минулому році їх було 7 на 10.

Респонденти вважають за найбільш пріоритетні наступні напрямки:

1. Розумне споживання енергії та оптимізація вихідних показників виробництва. Згідно з цім оитуванням, пріоритети постачальників та кінцевих замовників дещо відрізняються – перші однозначно ставлять на 1-ше місце smart energy consumption, в той час як других цей пункт відсутній. Натомість замовники вважають важливим цифрове управління продуктивністю – його немає в постачальників.

Інтеграція даних з АСУ ТП – таких як дані про вартість та витрати, має велику перспективу для оптимізації показників продуктивності та споживання енергії. Прогрес в плані доступності цих даних був зроблений ще раніше (примітка перекладача – звісно, мова про MES-рівень, який існує давно). Мова в 4.0 йде скоріше за «правильні алгоритми», та масштабування механізмів використання таких даних. Інші звіти McKinsey кажуть, що в промисловості використовується сьогодні тільки 5% доступних даних.

2. Діджиталізація в управлінні показниками ефективності (digital performance management)

Цифрове управління показниками ефективності є входом в діджитал виробництво завдяки мінімальним вимогам по ресурсах та простим рішенням, які швидко масштабуються та розгортаються. Ці застосування прискорюють наявні процеси змін на ощадні виробництва (lean), і допомагають будувати культуру управління, орієнтовану на дані. Ми вже бачили такі методи як цифрові панелі управління (dashboards), які спрощують та покращують прийняття рішень, і допомагають підвищити ОЕЕ від 20 до 50% за якихось 3 місяці – й саме завдяки значним покращенням в залученні фронт-лайн персоналу та управлінні, базованих на даних. Подальша діджиталізація з використанням великих даних має остаточно зняти бар’єри між підрозділами, цехами та заводами, а також сприяти просуванню кращих практик та бенчмарк.

3. Предиктивне обслуговування.

Предиктивні технології (прим. перекладача – базовані на обрахунках та моделях попередньої поведінки, звідки можливість точного прогнозування) – були відомі й раніше. Але сьогодні доступність даних, технології машинного навчання та хмарне обчислення виводить їх можливості на новий рівень. Наприклад, трендом сьогодні є використання складних алгоритмів навчання машин як нейронні мережі. Все це дає змогу покращувати доступність машин та знижувати вартість обслуговування – з використанням предиктивних алгоритмів, це типово від 10 до 15%.

4. Наступний рівень автоматизації

Для всіх компаній є ще багато потенціалу в автоматизації – як на рівні білих комірців, так і голубих. В контексті голубих комірців – ми чекаємо більш швидкого тренду роботизації виробництв. Вартість роботів падає в середньому 10% на рік, а з масовим використанням розумних датчиків та введенням штучного інтелекту, використання роботів може бути значно розширене. В контексті завдань білих комірців, ми очікуємо значних покращень по всьому ланцюжку створення продуктів – наприклад, в функціях планування попиту (та сама предиктивна аналітика) та управління замовленнями.

5. Діджитал управління якістю.

Діджиталізація не може не торкнутись питань системи управління якістю – таких як системи е-документобігу, інформація про продукти та сервіси, управління браком. Просунутий контроль якості, наприклад (комп’ютерне бачення) і автоматизований контроль значно збільшує цінність в цих питаннях. Просунуті гравці вже шукають також методи управління якістю через складні алгоритми та аналітику даних, а також напів-автоматизовані методи виявлення кореневих причин проблеми.

Рекомендації McKinsey

З урахуванням названих бар’єрів McKinsey дає наступні рекомендації

1. Фокусуватись на обмеженому колі застосувань (applications): згідно з опитуванням, пріоритети надані сьогодні 5 вищевказаним. Але це можуть бути й інші в залежності від підприємства.

2. Не боятись «дрібних й недосконалих» проектів (workaround) в напрямку 4.0: McKinsey пише що успіх вже мають ті компанії, хто експериментує та запускає нові технології в невеликих проектах, – замість тих, хто боїться й чекає повних гарантій, доказаних результатів та цілісності у всіх аспектах. В концепції 4.0 багато всього, й досконалість у всьому неможлива. Натомість, McKinsey радить вводити очевидні речі – наприклад, як офіс управління даними. Адже в 4.0 все залежить від даних.

3. Будувати портфель рішень від зовнішніх провайдерів: розділення цінностей 4.0 на стратегічні «контрольні точки» які належать та контролюються всередині компанії, та на такі, які повністю віддаються на сторону – є обов’язковим та важливим кроком вперед. Відповідно, компанія має уважно відбирати партнерів, з якими буде будуватись нова архітектура 4.0.

4. Будувати потужну внутрішню команду з гнучкою (agile) культурою мислення

В системі координат 4.0 мають змінитись не тільки знання технологій ІТ – набагато підвищуються вимоги до командної роботи, співпраці з партнерами, пошуку та впровадження інновацій.

5. Експериментувати з новими бізнес-моделями

Розвиток та все глибше проникнення діджитал технологій змінює зрештою способи ведення бізнесу. Власне, чому й мова «за революцію», а не просто еволюцію. McKinsey наводить чимало прикладів, як компанії змінюють бізнес-моделі завдяки новим технологіям. Наприклад, компанії CLAAS яка з виробника сільськогосподарських машин стала виробником послуг в моделі SaaS, й цим самим значно розширила пропозицію цінності для своїх клієнтів.

Коментарі АППАУ – на що звернути увагу нашим учасникам руху 4.0

Звіт дослідження McKinsey цікавий у багатьох відношеннях – ми радимо прочитати оригінал, – наш переклад дуже скорочений. Попри явний фокус на просуванні розвинутих країн, і які рухаються в напрямку 4.0 вже багато років (тобто наш та їх контекст – різні) – неважко побачити декілька точок перетину з нашим початком руху:

  • Наші інноватори, як АМКР, теж починають з невеличких проектів та фокусуються на локальних – наприклад, по енергоефективності. Так само АМКР давно готує свої команди в стилі agile, як і ми в АППАУ рухаємо цю культуру 2-ий рік
  • Так само окремі замовники все більше відкриваються до зовнішніх ІТ-постачальників й намагаються будувати портфель нових рішень.

Однак тут, мабуть всі паралелі й закінчуються. Набагато більше елементів, що відрізняють – від кількісних до якісних, що базуються на вже встановленій високій (у них) культурі бізнесу. Звісно, ми відстаємо й на роки.

Все же, деякі системні речі варто запозичити для систематизації власного руху:

  1. Базовий фреймворк MkKinsey очевидно може добре підходити для пріоритетного вибору прикладних рішень.

Рис. 1 Фреймворк McKinsey про цінності в концепції Industry 4.0

Тобто, ви користуєтесь ним як стратегічним інструментом вибору – спочатку визначаєте де ключові драйвери цінності для вашого підприємства. Після цього виходите на спектр рішень. Наприклад, якщо головні проблеми стосуються управління виробничими активами, то відповідні застосування та рішення вказані на наступному колі.

2. На практиці питання про цінності та вибір застосувань далеко не очевидне. Тому для опрацювання цього підходу McKinsey надає більш детальний покроковий формат –

Простіше кажучи, на першому кроці варто оцінити 2 речі – цифрову зрілість організації в конкретній функціональній області (дані є?), де створюється цінність та кращі можливості щодо покращення ефективності управління. Далі команда генерує ідеї, як їх реалізувати після чого виходить на дорожню карту.

3. Всі 5 рекомендацій McKinsey є релевантними і для нас, але в різній мірі. Наприклад, якщо починати за малого та експериментувати, що є цілком логічним та зрозумілим, то культура agile, інший портфель підрядників (та рішень?) й особливо зміна бізнес-моделей будуть справжніми викликами для наших інтеграторів та замовників.

Але насамперед, оскільки ми тільки-тільки починаємо, нам потрібен негайний лікбез по більшості областей, вказаних на рис. 2. Будьмо чесними, – по більшості вказаних там речей в нас «кінь не валявся». Наприклад, Advanced Process Control (APC) існує на ринку добрих 10+ років – але хто його в нас бачив чи розуміє добре, що це таке? Між тим, це дійсно питання тієї ж якості, яке в нас гостро зараз стало в зв’язку з переорієнтацією на світові ринки. Більшість замовників – та навіть й інтеграторів-вендорів, – не розуміють різниці між традиційними підходами інтеграції АСУ ТП – АСУП, та тим, що називають діджитал трансформацією підприємства. Якщо в дослідженні McKinsey «90% й вище вважають що 4.0 покращить їх операційну ефективність, а 80% – що це вплине на їх бізнес-модель», то у нас ми все ще на етапі лікнепу по тому, що таке операційна ефективність, що таке ОЕЕ та інші KPI, від чого вони залежать, як їх покращувати. Про бізнес-моделі краще взагалі не згадувати.

Й оскільки питаннями просвіти ринку наші вендори не займались, інтеграторам ніколи, а ВНЗ були залишені напризволяще, то зараз консолідація має відбуватись перш за все по базовім, просвітнім речам навколо 4.0. Ще раз – мова не про футбол (хто це має робити), а саме про консолідацію кращих сил та ресурсів. Так – як це вже давно робить в себе ІТ-ринок, що створив цілу систему різноманітних он-лайн та офф-лайн курсів.

А звіти як McKinsey корисні, перш за все, розумінням того, що ми йдемо вже не перші – хтось попереду вже пробиває дорогу. Й треба просто знати про ці «граблі» та «підводні камені», тоді можна швидше рухатись.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *