Маніфест Industry4Ukraine

Нижче подано текст спільної заяви промислових Асоціацій до гілок влади – це є попередня, внутрішня версія, що виноситься на узгодження членів АППАУ.

Визнаючи ключове значення розвитку промисловості для економіки України з позицій внеску сектору в створення робочих місць, експорту, розбудову інноваційного потенціалу, ми закликаємо новообраного Президента,  майбутній склад Верховної Ради та Кабінет Міністрів, політичні партії зробити питання промислової політики України топ-пріоритетом політичного порядку денного.

Розвинені країни світу розуміють важливість сучасної промисловості і постійно опікуються її розвитком. В даний час світ переживає ренесанс індустріальних політик у формі стратегій Індустрії 4.0 –  цифровізаціі процесів по всьому ланцюгу створення доданої вартості виробів, випуску смарт продуктів та зміни бізнес-моделей.  Натомість в Україні продовжується зворотній процес деіндустріалізації, а більшість промисловіців – далекі від завдань цифровізації. В 2018 році, частка обробної промисловості у ВВП склала всього 11.5% По більшості показників індустріального розвитку утворилось величезне відставання України навіть від країн сусідів.

Тому, підтримуючи курс на інтеграцію України в європейський та світовий простір, ми закликаємо всі гілки державної влади позиціонувати державу в світі як індустріально-технологічну державу.

Ми закликаємо Президента, новий склад Парламенту та Уряд України, політичні партії майбутньої коаліції якомога швидше здійснити 3 наступні кроки:

  1. Офіційно задекларувати промисловий розвиток як один з найвищих політичних пріоритетів порядку денного своєї діяльності.
  2. Застосувати загальноекономічну стратегію індустріально-технологічного розвитку, що концентрується на створенні нових обробних потужностей в національній економіці, цифровізації та реконструкції інфраструктури.
  3. Створити посаду віце-прем’єр міністра з питань промислової політики, до повноважень якого буде входити координація питань промислового, інноваційного, експортного та кластерного розвитку.

Успішна імплементація відповідних стратегій та політик на  всіх рівнях державної влади вимагає дотримання кількох умов.

  1. Створення сприятливого бізнес-клімату в країні

Розвиток української промисловості потребує базових реформ – судової, регуляторної, фінансових послуг, захисту прав інтелектуальної власності тощо.

  1. Першочергова увага до середньо- та високотехнологічних секторів промисловості

Політика має фокусуватися насамперед на тих секторах, що продукують найвищу додану вартість, створюють робочі місця в пов’язаних секторах промисловості, активно інтегруються в ланцюги виробництва.

  1. Інклюзивність та скоординованість

Держава має зосередитись на створенні рівних правил гри для всіх вітчизняних виробників. При цьому сприяння розвитку малого та середнього бізнесу має залишатись пріоритетом державної політики. Держава майти віднайти фінансовий ресурс для сучасного індустріального розвитку.

  1. Масова та швидка цифровізація

Реалізація ініціатив, передбачених Цифровим порядком денним для України (зокрема, в рамках Індустрії 4.0 як створення дорожніх карт цифровізації окремих галузей та підприємств, перехід на нові цифрові стандарти, просвітницька діяльність серед підприємств) повинно забезпечити всеохопну цифровізацію української промисловості, економіки та держави в цілому.

  1. Підтримка розвитку інноваційних екосистем

Створення високотехнологічних промислових продуктів потребує відповідних життєздатних інфраструктурних елементів (техно- та індустріальні парки, бізнес-інкубатори, центри R&D та трансферу технологій, акселератори та інкубатори стартапів тощо). Паралельно потрібні синхронні дії щодо реформи освіти, науки, підтримки співпраці сфери досліджень та бізнесу, прискорення процесів використання нових технологій у промисловості, залучення інструментів регіонального та кластерного розвитку.

Цей документ є узгодженою позицією, яку  підтримують наступні бізнес- та промислові асоціації, торгово-промислові палати України, політичні партії, агенції регіонального розвитку, провідні аналітичні та дослідницькі організації.

(перелік асоціацій та кластерів – підписантів Маніфесту планується розмістити на новому сайті, що є в процесі створення)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.