Національний університет біоресурсів та природокористування – в АППАУ

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні.

У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України – регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

Очолює університет член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, д. пед. н., проф. Станіслав Миколайович Ніколаєнко.

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики  і енергозбереження, як структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України, створений для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики і автоматики на базі сучасних стандартів освіти, розроблених відповідно до вимог світових освітніх програм, для забезпечення державного та недержавного секторів економіки.

Наукова та інноваційна концепція діяльності інституту полягає у створенні новітніх електроенергетичних засобів, електротехнологій, систем автоматики, робототехніки, альтернативних систем електроживлення та їх широкого впровадження у народне господарство.

У навчально-науковому інституті енергетики, автоматики і енергозбереження здійснюється підготовка фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» за двома спеціальностями: 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 – “Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології”.

Очолює навчально-науковий інститут енергетики, автоматики  і енергозбереження д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Володимир Вікторович Козирський.

Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка створена наприкінці 1974 р. як випускова для інженерів-електромеханіків сільського господарства і розміщувалась на початку у першому навчальному корпусі на площі 63 м2. Пізніше навчальні площі кафедри були суттєво збільшені. У 2000 році. відбулося переміщення лабораторій кафедри в 11 навчальний корпус, де вона існує і понині (її навчальні лабораторії розміщені на площі понад 400 м2).

Очолює кафедру автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Віталій Пилипович Лисенко.

Величезна робота проведена працівниками кафедри щодо створення сучасних лабораторій: змонтовано більше 50 лабораторних стендів для 7 спеціалізованих лабораторій, створено 4 комп’ютерних класи, об’єднаних в локальну мережу, котра є частиною комп’ютерної мережі університету з виходом до глобальної мережі Internet. Для проведення лекцій використовується медійна техніка та сучасні «платформи» дистанційного навчання.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології», магістерської спеціальності «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» та бере участь у підготовці фахівців інженерних напрямів і спеціальностей університету, забезпечуючи дисципліни, що пов’язані з автоматизацією.

Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка готова співпрацювати з іншими членами організації в рамках АППАУ та концепції Industry 4.0 щодо створення (модернізації) систем автоматизації виробництва продукції на біотехнічних об’єктах аграрного спрямування та з метою формування змісту підготовки фахівців у відповідності із сучасними вимогами ринку праці.

Більше інформації на сайті: https://nubip.edu.ua/node/1376

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *