До АППАУ приєднався Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту заснований у 1930 році. За 87 років свого існування підготував понад 70 тисяч фахівців. Серед випускників університету – міністр транспорту СРСР М.С. Конарєв, міністр транспорту України Г.М. Кірпа, провідні фахівці транспортних підприємств багатьох країн світу.


Очолює університет д.т.н. професор Панченко Сергій Володимирович.
Сьогодні УкрДУЗТ – це сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з високою міжнародною репутацією в галузі освіти та наукових досліджень. В університеті навчається понад 10 тисяч студентів, у т.ч. іноземних, які отримують ступінь спеціаліста, бакалавра, магістра. Університет нараховує 37 кафедр, серед яких 21 випускаюча, за денною та заочною формами навчання веде підготовку фахівців за 16 напрямами та 20 спеціальностями.
На факультеті «Інформаційно-керуючі системи та технології» випускаючі кафедри «інформаційні технології», «спеціалізовані комп’ютерні системи», «автоматика і комп’ютерне телекерування рухом поїздів», «транспортний зв’язок» готують фахівців за 5-ма спеціальностями:

  • «Інформаційні системи та технології».
  • «Комп’ютерна інженерія».
  • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
  • «Телекомунікації та радіотехніка».
  • «Залізничний транспорт».

На факультеті навчається близько 900 студентів денної і заочної форми навчання.
Кафедра інформаційних технологій, відстежуючи тенденції й попит на IT-спеціалістів нової формації, в межах спеціальності «Інформаційні системи та технології» приступила до підготовки бакалаврів, магістрів й PhD за освітніми програми «Інтелектуальні інформаційні технології» та «Технології штучного інтелекту», які націлені на підготовку фахівців, затребуваних новими виробничими галузями, які породжуються Industry 4.0. Відповідно до рекомендацій NMC Horizon Report Hugher Education Editor навчання зосереджено по трьом напрямам: інтернет речей (IoT), штучний інтелект (розумні машини) та технології обробки великих об’ємів даних.
Університет має чотири сучасні навчальні корпуси зі всім необхідним обладнанням в лабораторіях, науково-технічною бібліотекою на 1,5 мільйона томів, медіатеку, комп’ютерний центр, спортивний зал, медпункт та 5 гуртожитків.
Український державний університет залізничного транспорту має двостороннi угоди про наукове, науково-технічне та співробітництво в освітній діяльності з більш ніж 15 закордонними університетами, серед яких: Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTHR), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAB), Politechnika Łódzka (PŁ), Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP), Politechnika Śląska (PŚ), Національна консерваторія мистецтв і ремесел (Париж), Білоруський державний університет транспорту (Гомель), Євразійська Юридична Академія імені Д.А.Кунаєва (Алмати), Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти Брянський державний технічний університет, Академія збройних сил ім. М. Р. Штефаника (Словаччина), Politechnika Poznańska (PP), Технічний університет м. Софія (Болгарія), Жилінський університет м. Жиліна (Словакія).
Навчально-виховний процес здійснюється висококваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, професорами, доцентами та викладачами, яких в університеті працює понад 500 осіб. Серед них – 5 лауреатів Державної премії, 27 академіків і член-кореспондентів галузевих академій України і закордонних країн, понад 50 почесних залізничників, 8 заслужених працівників транспорту, 1 заслужений працівник освіти України.
Український державний університет залізничного транспорту є провідним вищим навчальним закладом транспортної галузі, справжньою кузнею кадрів для українських залізниць та інших підприємств України.
Галузь залізничного транспорту є одним із світових лідерів впровадження концепцій Індустрія 4.0. В планах стратегічного розвитку залізничної галузі розвинених країн світу передбачається широке застосування інформаційних технологій, що засновані на моделях штучного інтелекту, для створення індустріальних інтернет речей, розумних машин та інших високоінтелектуальних систем. Розробка та обслуговування систем такого класу потребує ІТ-фахівців. Вирішенню проблем підготовки ІТ-фахівців для залізничної галузі буде сприяти участь університету в заходах АППАУ та підтримка з боку АППАУ.
Більше інформації на сайті www.kart.edu.ua/.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *