Новий проєкт розвитку кластерів ІАМ в регіонах Запоріжжя та Харкова (ClusteRISE)

З серпня АППАУ та Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту «Застосування та реалізація Угоди про асоціацію ЄС-Україна у сфері торгівлі» починають співпрацю задля розвитку кластерів в сфері промислових хайтек. Проєкт передбачає підтримку розвитку 2х кластерів ІАМ (Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування) в регіонах Запоріжжя та Харкова. Надаємо головну інформацію про цей проєкт.

Передумови

Розвиток кластерів – один з головних напрямів розвитку сучасної економіки в ЄС та світі. ЄС приділяє величезну увагу розвитку кластерів, як драйверів економічного розвитку, інновацій, експорту та кращої інтеграції в міжнародні ланцюги. В ЄС діє цілий ряд політик по розвитку кластерів як на рівні Євросоюзу, так і по всім країнам членам ЄС. В Україні кластерний рух зростає радше стихійно й слабо підтримується державою. В нас діє близько 50 кластерних ініціатив та кластерів, й в останні роки відбувається значна активізація на регіональному рівні. Водночас, кластерний рух має ряд недоліків, в першу чергу, він недостатньо синхронізований та не відповідає пріоритетам економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей. Головною причиною цього стану є відсутність узгоджених та діючих політик національного та регіонального рівнів.

Асоціація «підприємств промислової автоматизації» (АППАУ) є кластерною організацією, яка активно розвиває кластерну кооперацію в сфері Індустрії 4.0 з 2016 року, а в 2019 запропонувала єдину концепцію для кластерів промислового інжинірингу – ІАМ. В цьому ж році концепція була підтримана в Мінекономіки та рядом регіональних органів влади. Впродовж 2019 року АППАУ активно просувала концепцію по кільком регіонам – Суми, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Київ. Найактивнішими показали себе регіональні спільноти промислових хайтек Запоріжжя та Харкова.

В 2020 році проект розвитку 2х пілотних кластерів ІАМ підтримало німецьке товариство міжнародної співпраці GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH),

 

Головні завдання проекту

Завдання проекту (умовна назва – ClusterRISE) специфіковані навколо спільних для 2х регіонів  показників діяльності (КРІ) в категоріях –

 • Операційна ефективність та самодостатність
 • Регулярна, системна діяльність
 • Сервісна модель
 • Інтеграція в регіональний розвиток
 • Експорт та інтернаціоналізація

Пілотні проекти ІАМ в Харкові та Запоріжжі є важливим етапом національного кластерного розвитку.

З урахуванням робіт по розробці першої національної кластерної політики, створення та запуск діючих й відповідним кращим європейським стандартам кластерів ІАМ стане також важливим прецедентом в Україні повної синхронізації національного та регіонального рівнів в розвитку кластерів.

Тривалість проекту – 1 рік (до липня 2021 року включно),

Партнери проекту

Партнерами проекту можуть виступати будь-які державні, бізнес- та громадські організації, які підтримують цілі та завдання щодо розвитку кластеру на своєму рівні, й готові сприяти в реалізації плану заходів інформаційно, організаційно та матеріально.

До участі в проекті в кожному з 2х регіонів запрошуються –

 1. Обласна держадміністрація, департаменти промислового та економічного розвитку.
 2. Міська рада, департамент економічного розвитку та інновацій
 3. Торгово-промислова палата
 4. Регіональні Центри Індустрії 4.0
 5. Місцеві ІТ-кластери
 6. Інкубатори та технопарки, діяльність яких пов’язана з розвитком промислових хайтек.
 7. Медійні та інформаційні агенції, що висвітлюють діяльність в вказаних секторах.

Для ключових державних органів (ОДА та органи місцевого самоврядування) з боку кластерів ІАМ та АППАУ буде запропонована всебічна допомога та консультації щодо покращень в планах промислового, інноваційного та цифрового розвитку.

Значення проекту для інших спільнот, регіонів та політик національного рівня

Проект ClusteRISE має дуже важливе значення для всього кластерного розвитку України, але не тільки.

По-перше, він має задати стандарт та орієнтири зростання для швидкого тиражування подібних кластерів в Україні в наступні роки. Адже очевидно, що сьогодні ніякі подібні методи чи підходи в країні не визначені й не уніфіковані. Й тому в сфері промислових хайтек, діючих, потужних кластерів майже немає.

По-друге, роль ClusteRISE полягає у встановленні принципів кластерної економіки, яка в ЄС розглядається рушієм регіонального та національного економічного розвитку. Саме звідси (ClusteRISE) походить і умовна назва проекту. Він має показати реальний приклад об’єднання ключових регіональних та національних стейкхолдерів навколо регіональних викликів в сферах зростання промислового виробництва та експорту, інновацій та діджиталізації, й в покращення конкурентних переваг вибраних секторів. В такому контексті,

нові кластери ІАМ мають стати ефективним інструментом регіональних стейкхолдерів у впровадженні політик не тільки кластерного розвитку, але також смарт-спеціалізації, Індустрії 4.0 та інновацій.  


По-третє, ClusteRISE має задати нові орієнтири та показати кращі практики у чисельних аспектах взаємодії та співпраці різних категорій учасників ринку. Те, що АППАУ раніше називала підходами  #ДієвеПартнерство або принципами колаборації Індустрії 4.0, має отримати сьогодні значно більше широке та профільне розгортання за конкретними сегментами – як традиційними галузями (як окремі види машинобудування та інжинірингу), так і за новими напрямами, які Індустрія 4.0 пропонує на стику галузей – як робототехніка та дрони, штучний інтелект для промислових застосувань, нові сервіси для промислових об’єктів тощо.

Більш детально про проект ми розповімо на вебінарах, що плануються в серпні, а також під час регіональних заходів.

Пропозиції, питання та довідкова інформація – звертайтесь за адресою info@appau.org.ua. Більше детальна інформація про проект

——

АППАУ висловлює глибоку подяку німецькому товариству міжнародної співпраці (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)  за довіру та можливість проведення такого важливого для України проекту. Перший успішний проект в області технічної стандартизації (проект aCampus) був здійснений партнерами в 2019-20 рр.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.