Донецький національний технічний університет приєднався до АППАУ

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) – заснований у травні 1921 року, він у 1926 р. був реорганізований у гірничий інститут, у 1935 р. – в індустріальний та у 1960 р. – в політехнічний. У вересні 1993 р. Донецький політехнічний інститут отримав статус державного технічного університету, з серпня 2001 р. – національного технічного університету. За даними всесвітнього рейтингу ВНЗ «Вебометрикс» у 2012 році ДонНТУ увійшов у топ-100 кращих вищих навчальних закладів країн Східної Європи.

minaev_new

З 1990 року Донецький національний технічний університет очолює ректор Мінаєв Олександр Анатолійович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, герой України.

 Кафедра автоматики та телекомунікацій (АТ), гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова (ГЕА) та електронної техніки (ЕТ)  входять до складу факультету комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, який очолює професор Турупалов В.В.

Кафедра автоматики та телекомунікацій

Кафедра є однією з найстаріших в ДонHTУ, була створена 12 жовтня 1960 року в відповідь на потреби регіону у фахівцях в галузі автоматизації виробничих процесів. 

Основним напрямом педагогічної діяльності кафедри є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації в галузі автоматизації виробничих процесів і телекомунікації за напрямками «Телекомунікації» та «Системна інженерія». 

На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальностями: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі».

Наукова робота на кафедрі ведеться за наступними напрямками:

 • системи автоматизованого контролю технічного стану технологічного обладнання;
 • цифрові телекомунікаційні системи та мережі, застосування мережевих технологій в системах автоматичного та автоматизованого управління;
 • застосування нейромережевих і генетичних алгоритмів в системах автоматичного управління та телекомунікаціях; 
 • ідентифікація, моделювання та оптимальне управління технологічними процесами в хімічній і металургійній промисловості;
 • проектування вбудованих систем управління та мікропроцесорна техніка. 

Універсальність лабораторної та дослідницької бази визначається великою кількістю сучасних пристроїв вітчизняного та зарубіжного виробництва (Cisco, Siemens, D-Link, 3Com, Tadiran, НР, SUN та ін.), що дозволяють організувати та комбінувати різні структури сучасних телекомунікаційних мереж і систем автоматизації.

Кращі досягнення студентів у галузі навчання та наукової творчості заохочуються іменними стипендіями: Президента України, Кабінету Міністрів України, операторів мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт».

Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковими та навчальними колективами України, країн СНД і далекого зарубіжжя, а так само провідними промисловими підприємствами Донбасу (АТ «Систем Кепітал Менеджмент», Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», ПАТ «Укртелеком» та ін.) Особливо плідним є наукова співпраця з Магдебурзьким технічним університетом ім. Отто фон Геріке, в рамках якого студенти можуть проходити навчання в Німеччині.

Turupalov

Завідувач кафедри АТ – професор, к.т.н. Турупалов Віктор Володимирович.

Кафедра електронної техніки (ЕТ)

 Кафедра «Електронна техніка» була заснована в ДонНТУ 15 березня 1993 року на базі кафедр «Автоматика та телемеханіка» і «Автоматизовані системи управління». 

Основним напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка і випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямками «Електронні пристрої та системи» і «Прилади і системи екологічного моніторингу». 

На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальностями: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

Наукова робота на кафедрі ведеться за наступними напрямками:

 • нові інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-частотний аналіз; 
 • розробка методів засобів і систем вимірювання гідрофізичних та екологічних параметрів водних середовищ, підвищення точності та швидкодії інформаційно-вимірювальних систем;
 • створення інформаційно-вимірювальних пристроїв, систем і автоматизованого обладнання для об’єктів, які взаємодіють із технологічним середовищем  (у вугільній та харчовій галузях промисловості);
 • методи та засоби аналітичного вимірювання концентрації газових компонент у рудничній атмосфері вугільних шахт;
 • розробка і дослідження мікропроцесорних вимірювальних систем швидкостей і температур газових потоків;
 • розробка спеціалізованих іскробезпечних модулів, аналітичних приладів контролю параметрів швидкозмінних процесів і енергетичних систем.

Кафедра бере активну участь в різних конкурсах, переможцями конкурсів підручників стали:

 • диплом переможця НТУУ (КПІ) 2005 р. за 3-х томник «Схемотехніка електронних систем» В.Ш. 2004;
 • диплом переможця конкурсу “Книга Донбасу-2006 р.” за 3-х томник «Схемотехніка електронних систем» В.Ш. 2004;
 • диплом переможця конкурсу “Книга Донбасу – 2008 р.” за підручник “Основи технічної електроніки” В.Ш. 2007 – всього  7 дипломів;
 • золота медаль переможця Міжнародної Виставки «Освіта і кар’єра 2013» за електронний підручник «Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої» В. Ш. 2011.

books  

Комплекс підручників, та заслужених винагород

Кафедра підтримує тісні стосунки з провідними вищими навчальними закладами України НТУУ ”КПІ”, ХНТУ “ХПІ”, Дніпродзержинський ДТУ, Сумський ДУ, Донбаський державний технічний університет місто Алчевськ, Запоріжська інженерна академія, Чернігівський ДТУ, Таганрозький технологічний інститут Південного Федерального Університету Росії. З навчальної роботи, проводяться спільні конференції, організуються спільні конференції та Міжнародний науково-технічний семінар “Перспективи розвитку інституційного партнерства”.

На кафедрі створений навчально-науковий виробничий комплекс на базі ДАКХ «Топаз» і СКБ радіотехнічних пристроїв (СКБ РОТУ). При цьому для підготовки фахівців використовуються матеріально-технічна, наукова і виробнича база ДАКХ «Топаз», а фахівці-виробничники  читають лекції і проводять практику.

Zory

Завідувач кафедри ЕТ – д.т.н., професор Зорі Анатолій Анатолійович.

Кафедра гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова

Кафедра «Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова» (до 1962 р., – кафедра гірничо-заводської електротехніки) створена в 1934 р. для підготовки гірничих інженерів – електриків, а згодом, інженерів з електрифікації і автоматизації гірничих підприємств.

Основним напрямом педагогічної діяльності кафедри є підготовка бакалаврів (технічних фахівців) з автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій, спеціалістів (інженерів) і магістрів (наукових співробітників) з автоматизованого управління технологічними процесами в гірничо-металуогійній галузі. 

Навчально-методичний процес на кафедрі забезпечений технічною базою 5-и лабораторій:

 • гірничої електротехніки, 
 • шахтної автоматики;
 • шахтного автоматизованого електроприводу;
 • інформаційно-вимірювальної техніки і метрології;
 • автоматизованих систем управління технологічними процесами.

Всі лабораторії укомплектовані сучасними промисловими зразками техніки з електрифікації і автоматизації виробничих процесів провідних світових виробників.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальностями: 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

Видатними досягненнями науковців кафедри є:

 • створення теорії і технічних засобів захисту людини від електроураження в дільничних шахтних електромережах (професор Р.М. Лейбов);
 • обгрунтування напрямку і створення технічних засобів комплексної автоматизації основного технологічного процесу гідрошахти «АСУТП –  Гідротехнолог» (професор, д.т.н. В.І. Груба);
 • обгрунтування параметрів і створення, сумісно з інститутом «Автоматгормаш» першого в СРСР серійного тиристорного вибухозахищеного апарата для уповільненого пуска шахтних стрічкових конвеєрів (1991 р. – доценти Сидоренко І.Т. Маренич К.М.)

Наукова робота на кафедрі ведеться за наступними напрямками:

 • дослідження теплоенергетичних процесів і створення високоефективних систем автоматичного керування процесами спалювання палива в топках низькотемпературного киплячого шару;
 • розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів.

Кращі наукові роботи студентів і магістарнтів кафедри відмічені дипломами і грамотами конкурсів різного рівня, включаючи грамоти Президії Національної Академії наук України.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з чисельними партнерами серед технічних університетів України, а також – Росії (Донський і Ухтинський державні технічні університети), провідними промисловими підприємствами і провільними науковими установами (ТОВ «Донбасвуглеавтоматика», УкрНДІВЕ, ВАТ «Автоматгормаш ім. В.А. Антипова», МакНДІ, промислові підприємства гірничої, металургійної та інших галузей промисловості).

marenich

Завідувач кафедри ГЕА – професор, к.т.н. Маренич Костянтин Миколайович.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *