Комітет платформи Industry4Ukraine «Цифрова трансформація промисловості». Основні положення

Документ описує головні положення комітету “Цифрової трансформації промисловості” (далі – Комітет), що прийняті в рамках стратегічної сесії платформи Industr4Ukraine в жовтні 2021.

Місія комітету

Вивід та реалізація проектів та програм стратегії розвитку Індустрії 4.0 на національний та державний  рівень.

Головні цілі та завдання

 1. Підготовка та адвокація нормативно-правових актів в сфері своєї діяльності.
 2. Підготовка та реалізація стратегічних програм та проектів розвитку.
 3. Широке залучення всіх ключових стейхколдерів до реалізації проектів та програм стратегії розвитку.

Відношення та взаємодія з іншими комітетами платформи

Комітет уособлює в собі місію та завдання цифрової трансформації промисловості. тоді як інші місії – смарт-спеціалізації та інновацій, кластерного та сталого розвитку належать іншим комітетам, рис. 1

Рис. 1 Структура платформи Industry4Ukraine

В рамках крос-секторальної взаємодії та спільної промоції стратегічних положень Маніфесту Industry4Ukraine, Комітет:

 • Є лідером в розробці та реалізації положень, що стосуються діджиталізації та цифрової трансформації промисловості України.
 • Через кластерний комітет має окрему місію взаємодії з представниками традиційних галузей промисловості по наданню послуг та прискорення цифрової трансформації цих галузей
 • Через комітет S3 та інновацій – пропонує свої проекти регіонального рівня
 • Через комітет Сталого розвитку – розробці та реалізації синергетичних проектів подвійного та цифрового переходу промисловості (digital & green transition)

Комітет також взаємодіє з іншими стейхколдерами регіонального та національного рівня в рамках фреймворку DICS (смарт-спеціалізації регіонів та галузей).

рис. 2. DISC стратегії – як синергетичні та консолідуючі в рамках проектів регіонального та галузевого розвитку

Критерії відбору учасників комітету

В члени Комітету входять учасники промислових хайтек асоціація та кластерів, які відповідають наступним критеріям:    

 1. Професійність та практичний досвід в одному або кількох з 5 ключових напрямів, що стосуються стратегічних програм в Індустрії 4.0.
  1. Розробка концепцій, стратегій чи стратегічних проектів.
  2. Розробка нормативно – правових актів / адвокаційні програми.
  3. Глибоке володіння темою міжнародних стандартів І4.0.
  4. Практичний досвід впровадження технологій 4.0.
  5. Досвід участі в масштабних проектах стратегічного розвитку.
 2. Готовність працювати над проектами стратегічного розвитку та залучати до них інших учасників спільноти, – в тому числі, на волонтерських засадах.
 3. Вміння працювати в команді.

 Ролі учасників комітету

Головні ролі в комітеті розподіляються наступним чином:

 1. Керівник комітету – керує всім портфелем проектів та програм розвитку, координує учасників комітету, планує й моніторить його роботу (Юрчак О., ген. директор АППАУ).
 2. Екосистемні координатори відповідають за залучення та розвиток певної категорії екосистеми І4.0.
  1. Розвиток Центрів 4.0 – DIH, співпраця з університетами (Степанець О. КПІ – Кульчицький І. АЄІ).
  2. GR, підготовка НПА (відкрита позиція).
  3. Програми співпраці з великим бізнесом (Чуприков С., Метінвест Діджитал).
 3. Ключові напрями роботи (крос-секторальні)
  1. Професійні кейси по діджиталізації / Форум Trans4Mation (Щербатенко О., IT-Enterprise).
  2. Стандартизація в сфері І4.0 (Пупена О.,НУХТ).
  3. Інтернаціоналізація української екосистеми І4.0 (Юрчак О., АППАУ)
  4. Уніфікація навчальних курсів та програм (Пупена О., НУХТ).
  5. Подвійний перехід (цифровий ТА декорбанізований (зелений) перехід: Digitalization & Decarbonisation), стала промисловість (Кравченко Р.).
  6. Професійні стандарти в Worldskills (Максимов В., «Нова освіта»).
 4. Ключові проекти розвитку – керівництво проектами
  1. Управління портфелем грантових проектів, фандрейзинг – Бородюк А. (ВД АППАУ).
  2. Перехід Центрів 4.0 на модель DIH, популяризація положень та напрямів роботи європейської програми I4MS – Степанець О. (КПІ), Юрчак О. (ВД АППАУ).
  3. Перший акселератор І4.0 – відкрита позиція.
 5. Зростання професійних стандартів, просвіта ринку, вирівнювання укр. кращих практик з міжнародними, залучення МСП за технологіями
  1. РГ «Робототехніка» Красносельский К. (Тріада Зварка).
  2. РГ «CAD / CAM / CAE / PLM/ PDM» – Сорокін М. (Восток інжиніринг).
  3. РГ «Asset Performance Management» – Костанецький К. (IT-Enterprise).
  4. РГ “Штучний інтелект” – Ярослав Недашковський (a-Gnostic).
  5. РГ «Цифрові двійники» – Степанець О. (КПІ).
  6. РГ «Промисловий ІІоТ» – відкрита позиція.

 Головні завдання відповідальних за напрямок діяльності

 1. Формування 1-2 проектів в рамках загального портфелю проектів платформи та Комітету.
 2. Періодичне залучення – фасилітація своєї групи (не менше 1 разу на квартал), формування ядра (5-7 ключових осіб).
 3. Планування та виконання плану робіт по своєму напряму.
 4. Обов’язкова координація з керівником комітету (Юрчак О.), керівником фандрейзингових програм (Бородюк А.) та відповідальним по GR щодо промоції серед учасників ринку та забезпечення фінансуванням свого проекту, а також його включення в плани робіт відповідних ЦОВВ – РОВВ (адвокаційна програма).
 5. Широка промоція свого контенту (виклики, напрями дій, результати) через канали АППАУ та Industry4Ukraine.

Поточні проекти та завдання комітету в найближчі 6 місяців 

 1. Формування функції GR, запуск розробки законодавчої ініціативи “Стимулювання підприємств до впровадження технологій 4.0”
 2. Інтернаціоналізація – спільне проведення кампанії Asset Performance Management в рамках країн Східного партнерства.
 3. Включення проектів цифрової трансформації в плани 2022 на рівні регіональних партнерів (кластери ІАМ) та галузевих (провідні бізнес-асоціації)
 4. Проведення форуму Trans4Mation в 2022, включно з програмою IntegrateIT
 5. Реалізація завдань по залучення кращих МСП та розробників, а також покращення взаємодії з Центрами 4.0 в програмі EIF, включно з проектом BOWI.

Всі проекти комітету,  поточні та на 2022 – див портфель проектів.

Перше зібрання комітету, включно з учасниками всіх робочих груп відбудеться 2 листопада в 17-00 в режимі онлайн.

З питань залучення до роботи в Комітеті звертатись до yurchak.alexandre@appau.org.ua