Конференція «Просвіта ринку та підготовка кадрів» – звіт

В конференції прийняли участь 11 кафедр АСУ ТП з різних ВНЗ країни: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Сум, Червноармійська (ДонНТТУ), а також представники від ринку – “Арселор Міттал” Кривий Ріг, ДП «Сіменс-Україна», Клинкманн-Україна, СВ-Альтера, Блюменбекер, TUV-Україна, ДП «Фесто», Український венчурний хаб та інші. Спонсором заходу виступила виробнича група «Техінсервіс»

Пропонуємо загальний огляд головних виступів та дискусій.

Позиція АППАУ  – «Час єднатись» та  робити конкретні речі

Конференцію відкрив Ельперін Ігор Володимирович, – завідувач кафедри інтегрованих АСУ НУХТ. Він підкреслив важливість та актуальність цього заходу для вирішення поточних завдань вищої освіти.

Elperin

Рис. 1. Ельперін І.В. під час дискусії

Заклик до єднання був лейтмотивом виступу ген. директора АППАУ Юрчака Олександра Володимировича та багатьох інших спікерів. АППАУ постійно нагадує ринку, що багато існуючих ринкових викликів (від окупності інвестицій – й до кращого управління підприємствами) – не мають сьогодні адекватної відповіді від гравців. Юрчак О.В. запропонував переглянути на актуальність загальноприйнятий стереотип про просвіту та освіту як довгострокові питання  розвитку.  Для цього в презентації були розглянуті 4 українські приклади – в області обліку KPI в обслуговуванні-експлуатації (з результуючим показником ОЕЕ), енергоефективності (з посиланням на ДСТУ EN 15232), інтеграції систем управління (з використанням ISA 88-95) та безпеки (де мова йде про SIL та ISA-99). Всі вказані приклади є нагальними для покращення економічних показників підприємств, або ж для їх безпеки. Однак проблема №1 – це незнання ринком тих самих сучасних практик та стандартів, що вказані вище. Очевидно, що більшість цих речей мають пряме відношення до освітніх програм ВНЗ.

VUZ-04

Рис. 2 Юрчак О.В. – про головні виклики ринку

Отже, головні тези АППАУ:

 1. Питання просвіти та підготовки в промисловій автоматизації – це вже не довгострокові питання розвитку, а давно назрілі й перезрілі короткострокові виклики виживання підприємств. 
 2. Поодинці гравці ринку нездатні справлятись з цими викликами – ми не бачимо жодного успішного прикладу просування будь-якого сучасного західного стандарту чи кращої практики силами одного гравця (мова про провідні бренди-вендори). Виняток – це великі західні корпорації, що мають філії – виробничі підприємства в Україні, і де «мовчки» копіюються ті самі кращі практики та стандарти, згадані вище. Однак ринок про це майже нічого не знає. Оцінка ж самими ВНЗ стану просвітніх матеріалів українською (чи російською) – це всього 4%  (з 70 видів по 11 напрямкам) на «задовільно».
 3. Тільки організована спільнота може разом вирішувати свої проблеми. В області просвіти та освіти АППАУ пропонує створення робочого комітету за участю всіх гравців ринку.

Учасники конференції отримали проект резолюції зібрання з переліком ініціатив, до якого було запропоновано вносити зустрічні пропозиції і обговорити їх в кінці роботи конференції. 

Огляд виступів кафедр АСУ та КІТ

Виступи представників кафедр промислової автоматизації та компьютерних інформаційних  технологій (АСУ  КІТ) можна назвати своєрідним оглядом кращих здобутків ВНЗ.  

VUZ-14

Рис. 3 Ковриго Ю.М. розпочинае виступ команди кафедри АТЕП КПІ

Команда кафедри АСУ АТЕП КПІ представила декілька доповідей. Виділимо 2 з них, які стосуються моделювання. Сергій Георгійович Батюк зробив гарне введення в моделі SIL & HIL (Software-in-the-loop & Harware-in-the-loop) та більш детально розглянув реальний алгоритм SIL, розроблений на кафедрі. Об’єкт управління моделюється з допомогою MatLab Simulink, алгоритми ПЛК – з допомогою CoDeSys, а верхній рівень SCADA системи виконується на InTouch Wonderware. Система має фактично не лімітовані можливості для розробки та тестування будь-який моделей управління.  Інтерактивний ПТК моделювання, представлений Олександром Степанцем та Олександром  Бунке скоріше представляє модель HIL і також дозволяє розробляти різноманітні моделі управління, імітуючи вхідні сигнали на апаратній частині контролера. Переваги – наочність, простота та гнучкість в демонстрації різних моделей. Обидві розробки можуть бути використані не тільки для навчальних цілей, але й для реальних задач по розробці – тестуванню систем управління.

VUZ-38

Рис. 4 Олександр Степанец та Олександр Бунке представляють інтерактивний ПТК моделювання

Олександр  Іванович Савицький з Криворізького університету представив перший досвід виконання замовлення від замовника АМКР по навчанню нової спеціалізації «Мехатроніка». В презентації були розглянуті різноманітні аспекти цієї спеціалізації, що вже давно існує в Росії та в Європі, – але тільки зароджується в Україні. Зараз на підприємстві “Арселор Міттал” Кривий Ріг існує реальний попит на спеціалістів цього фаху, тому місцевий університет відреагував на нього локальним чином. Але проблема підготовки має національні масштаби – адже мова про отримання диплому ВНЗ. Олександ Іванович розглянув декілька можливих сценаріїв повномасштабної реалізації в національних масштабах – від гармонізації існуючих деяких програм навчання з європейськими, й до навчання в рамках міжнародних проектів (як Темпус).

VUZ-46

Рис. 5 Савицький О.І. під час виступу

Павло Галкін представив цікавий досвід участі Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) в європейському проекті Темпус «Tatu», що розпочався в 2013 році. Учасниками проекту є також ВНЗ з Одеси, Донецька та Івано-Франківська. Головною метою проекту є підвищення попиту на спеціалістів – випускників на підприємствах. Для цього, в рамках проекту створюються сучасні тренінгові центри, оснащені ПТК на базі Siemens та Phoenix Contact. Кафедри проводять ряд круглих столів з потенційними замовниками регіону, на яких розглядають практичні аспекти росту навичок та знань спеціалістів АСУ ТП.

VUZ-19

Рис. 6 Павло Галкін в залі конференції готується до виступу

Максим Савельєв з Славутицької філії КПІ в своїй презентації акцентував на багатьох аспектах стану вищої освіти, бар’єрах розвитку та шляхах їх подолання. В доповіді приведені цікаві факти проблем працевлаштування випускників кафедр АСУ & КІТ. Так тільки 30% випускників кафедр знаходить можливості працевлаштування по отриманій спеціальності – як правило, в місцевих філіях міжнародних компаній в ІТ-секторі. А більше 50% випускників змушена міняти фах. До 3% залишає Україну, і ще 10% спрямовується в державний сектор або в малий та середній бізнес. Причин такого стану чимало – від відсутності належної державної політики й до застарілої в цілому системи освіти, що не встигає за тенденціями ринків. Вихід – брати ситуацію в свої руки та самостійно вирішувати свої проблеми. Наприклад – створювати бізнес-центри та бізнес-інкубатори при ВНЗ. Така модель вже давно працює на Заході і суть її полягає в тому, щоб готувати молодих спеціалістів до стартапів та власного бізнесу вже зі студентської лави. В цьому випадку команда молодих спеціалістів виходить на ринок послуг з готовим продуктом (розробкою), що може значно підвищувати шанси на самостійний бізнес або ж працевлаштування. Подібний бізнес-центр вже започаткований при  Чернігівському державному національному університеті при підтримці АТНУ та підприємств регіону.

VUZ-23

Рис. 7 Максим Савельєв з резолюцією конференції

Олександр Пупена представляв господарів – Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ) і, водночас, особисту думку викладача та практика систем управління з питань того, як потрібно реформувати підходи до навчання. «Якщо ми не можемо змінити систему, то потрібно змінювати її результати» – звучить дещо парадоксально, але  пропозиції Олександра якраз націлені на вихід за рамки обмежень, що накладає нинішня система освіти. Інший актуальний заклик – «Освіта – це проблема спільноти (ринку), а не тільки освітян. Тому покращувати її потрібно разом». Спільнота має працювати по конкретним напрямкам відставання як:

1 – переклади книг та просвітніх документів

2 – створення комплексу кваліфікаційних вимог та програм

3- залучення провідних фахівців до рецензування навчальних посібників

4 – краще стимулювання студентів через проведення олімпіад та конкурсів

5 – формування центрів перепідготовки викладачів

6 – формування центрів перевірки якості знань

Всі пропозиції Олександра війшли в проект резолюції конференції.

VUZ-09

Рис. 8 Олександр Пупена представляє особистий погляд на питання освіти

Огляд виступів представників ринку

Гравці ринку були представлені всіма головними категоріями – підприємствами, вендорами та системними інтеграторами. 

«Голос замовника» представляв Максим Романов з Криворізького мет комбінату «Арселор Міттал» (АМКР).  Максим детально представив причини створення нової спеціальності «мехатронік» на підприємстві. Передумовою є зростаюча вага та актуальність питань по зниженню кількості та тривалості зупинок виробництва. Головне обмеження існуючої структури – це неможливість реалізації правила «1 шафа – 1 ключ» (1 людина несе відповідальність за доступ та ефективне вирішення проблем з ПТК). При нинішньому стані речей, коли є окремі КІП-ці, інженери АСУ, механіки та електрики – це правило (ефективності) неможливо реалізувати. Тому виникла потреба в фахівцях, які мають полівалентні (мульти-дисциплінарні) знання та навчики і головна мета яких полягає в швидкій діагностиці та локалізації причини зупинки. Команда управлінців АМКР провела велику роботу по створенню професійного стандарту «мехатронік» і на сьогодні підготовка таких фахівців вже запущена при місцевому університеті.

VUZ-22

Рис. 9 Максим Романов (справа) та Риженко Е.С. (ДП “Фесто”) під час засідання

«Голос вендора» від лідера ринку – ДП «Сіменс-Україна», був представлений Михайлом Бубновим. Михайло розповів про політику та здобутки компанії в співпраці з ВНЗ. Особливе зацікавлення аудиторії викликали акценти про надання матеріально-технічної допомоги ВНЗ, а також про лекції провідних фахівців студентам – тільки в цьому році таких було вже 50. Михайло навів цікаві приклади виникнення такого попиту  – наприклад, нові стенди в Кременчуцькій академії ім. Остроградського були поставлені завдяки гострій потребі в спеціалістах, що знають ПТК Siemens для Полтавського ГЗК. Він також відповів на ряд запитань щодо можливостей регулювання ситуації на ринку з відтоком кадрів в ІТ-індустрію.

VUZ-010

Рис. 10 Михайло Бубнов знайомить учасників конференції з освітніми програмами ДП “Сіменс-Україна”

«Голос інтегратора» від компанії Blumenbecker представив Олександр Грошев. Він акцентував на типових для системної інтеграції пікових, сезонних сплесках попиту на фахівців промислових АСУ. Наразі керівництво компанії констатує великий дефіцит таких спеціалістів – навіть для простих завдань.  Особливо не вистачає проектувальників, робототехніків та мехатроніків. Blumenbecker, як і Siemens дбає за майбутні кадри в Україні – в цьому році  робототехнічний комплекс був поставлений в НУХТ для навчальних цілей.  

А на завершення цього огляду позицій та пропозицій від гравців ринку, кілька слів про Олександру Бородієнко з навчального центру «Український венчурний хаб». Вона представила новий погляд та можливості співпраці з ВНЗ в розвитку так званих «м’яких навичок» (soft skills).  Учасники конференції підтвердили, що дійсно інженерам дуже не вистачає навичок комунікацій, управління результатами, роботі в команді, управління кар’єрою тощо. Саме ці навички пропонується розвивати шляхом проходження нових освітніх програм, глибоко інтегрованих з сучасними он-лайн можливостями навчання та кращими світовими практиками. До ініціативи УВХ вже приєднались чимало національних лідерів як Мала академія наук України, компанія Juscutum, A7 Group, Укртелеком та інші. Після доповіді Олександри відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між АППАУ та центром «Український венчурний хаб».

VUZ-18

Рис. 11 Олександра Бородієнко та Андрій Заїкин  («Український венчурний хаб»)

Інші цікаві моменти конференції

По відгукам учасників конференції дискусії та спілкування були одними з найцікавіших моментів конференції. Коротко виділимо кілька гострих дискусій, що часом переростали в справжні дебати

 • АСУ ТП та ІТ ринки: це один спільний ринок vs це – різні ринки, які часто конкурують
 • «Хороші ВНЗ-и чи погані» vs «чи розуміємо ми потреби ринку (в тому числі перспективні) та чи відповідаємо їм».
 • Якою є динаміка тенденцій ринків та технологій АСУ ТП : повільна ( в цілому світі) vs це ми є дуже повільними в Україні
 • Прийняття викликів щодо конкуренції за кадри з ІТ: «вирішиться само собою» vs потрібно діяти стратегічно та проактивно

Детальніше ми розглянемо окремі аспекти цих дискусій в наступних оглядах. 

Резюме конференції

Головним результатом конференції можна назвати справжнє єднання учасників навколо ключових тез:

 • Зміни давно назрілі та необхідні: це ясно показують готовність викладачів до взаємодії,  ентузіазм, емоції в дискусіях, а також багато нових пропозицій для проекту резолюції
 • Голос ринку дуже важливий і його потрібно постійно розширювати: ВНЗ були дуже уважні та чутливі до заяв ДП «Сіменс-Україна», Blumenbecker, а найбільше – до АМКР.
 • Just do it: окремі пропозиції настільки очевидні, що цей заклик декілька разів колеги повторювали під час виступів
 • Точка стику з ІТ: це область MES-систем. Потрібно інвестувати та спрямовувати зусилля саме сюди.

Проект резолюції конференції, що виріс з 9 початкових категорій пропозицій до 15, а також готовність вступати в Робочий Комітет для реалізації цих ініціатив – є наочним свідченням вищенаведених свідчень зрілості учасників конференції.

Вечірня частина була фінальним акордом в цьому єднанні – веселим, імпровізованим на нові ідеї та багатим на позитивні емоції. Щиро дякуємо нашому спонсорові – виробничій групі «Техінсервіс»

Переглянути повний фото-звіт конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *