Пропозиція цінності АППАУ для учасників асоціації

Наша місія – розвиток України як високотехнологічної держави, рівноправного учасника розвинутих країн в епоху 4-ої промислової революції

Асоціація «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ) – координатор національного Руху «Індустрія 4.0 в Україні»

В 2018 році ми створили стратегію розвитку 4.0 й з того часу послідовно реалізуємо проекти розвитку в сферах інноваційного, регіонального, промислового, експортного розвитку промислових хайтек, а також в інших сферах. АППАУ є куратором Технічного комітету 185 «Промислова автоматизація», ідеологом концепцій мережі Центрів Індустрії 4.0, кластерів ІАМ, промислових акселераторів та галузевих дорожніх карт цифрової трансформації.

Чому до нас приєднуються

Наша місія – розвиток України як високотехнологічної держави, рівноправного учасника розвинутих країн в епоху 4-ої промислової революції

50+

організацій учасників

АППАУ – це найбільша спільнота Індустрії 4.0, що об’єднує всі категорії учасників ринку

40+

заходів на рік

Ми створили професійне середовище, де домінують експертиза, кращі технології та стандарти

10+

проєктів розвитку

АППАУ – одна з найбільш дієвих спільнот у розвороті курсу країни з сировинного на високотехнологічний

Створення та підтримка колективних інструментів для впливу на середовище

Змінювати середовище, впливати на ринок та уряд неможливо без інструментів впливу. Для співпраці членів асоціації у вирішення колективних завдань розвитку АППАУ створила та розвиває мережу Центрів Індустрії 4.0, ТК 185 «Промислова автоматизація», мережу кластерів ІАМ, активно підтримує діалогову платформу Industry4Ukraine, а також різні робочі групи та комітети по іншим напрямам спільного розвитку. Для комунікацій та висвітлення позицій членів АППАУ є 5 різних сайтів, а також близько десятка різних груп та сторінок в соц мережах. Ключові послуги в цій категорії: швидка інтеграція наших членів у відповідні їх інтересам структури, нетворкинг та фасилітація в процесах спільного розвитку.

Позиціонування та просування членів асоціації в ролі лідерів (одних з лідерів ринку) по відповідним цільовим сегментам

Завдяки багатолітньому досвіду в технологіях, розвитку ринку та маркетингу, ми можемо швидко позиціонувати учасника ринку в новому іміджі (позиції), яка вигідно вирізняє його в конкурентному та ринковому оточенні. АППАУ сильно акцентує на лідерстві – його необхідності та перевагах, й допомагає вирощувати лідерів на різних рівнях та категоріях. Це стосується як окремих технологічних напрямів Індустрії 4.0, так і технічних стандартів, інноваційного та регіонального розвитку, фандрейзингу тощо. Ключові послуги в цій категорії: проведення стратегічних сесій, формування ключових повідомлень, власне просування з власними меседжами через свої канали, якісна аналітика з інтеграцією експертних думок, членів АППАУ.

Нетворкінг, проведення заходів та кампаній з піару та лідогенерації

Щорічний графік АППАУ включає більше 50 різноманітних заходів, розподілених по різним галузям, цільовим аудиторіям, регіонам та темам. Ці заходи є частиною програм маркетингових комунікацій по реалізації тих чи інших цілей, які оновлюються щорічно. Тому кожен учасник асоціації може знайти щось «своє» й інтегруватись в ці заходи – представити себе, а також знайти для себе нових партнерів чи клієнтів. Ключові послуги в цій категорії: організація подій, формування програм, інтеграція спікерів від учасників асоціації. В окремі послуги входить також цільові програми лідогенерації – для цього виконавча дирекція утримує окремий ресурс й працює з провідними провайдерами в сфері В2В маркетингу.

Експортна підтримка компаній та міжнародна співпраця

Виконавча дирекція асоціації постійно працює над покращенням пропозицій в цій сфері. З 2020 року працює спільний експортний сайт Land4IndustrialDevelopers , створені засадничі положення щодо стратегій експорту та інтеграції в глобальні ланцюги, напрацьовані відносини з партнерами в багатьох країнах ЄС, США, країнах Східної Європи та СНД, триває робота по інтеграції проектів української Індустрії 4.0 в міжнародні програми. Ключові послуги в цій категорії: допомога у формуванні експортних пропозицій окремим членам асоціації, тренінги та консультації, спільні торгові місії та стенди на виставках.

Створення та поширення кращих практик по різним напрямам діяльності

АППАУ – й спільно з чисельними експертними комітетами, - аналізує та фіксує кращі практики по чисельним напрямам технологічного, інноваційного та інституційного розвитку. Від технічних стандартів Індустрії 4.0 й до кращих розвитку інновацій в конкретній галузі, ми можемо надавати інформацію та консультації про розвиток в Україні та світі, й таким чином орієнтувати гравців ринку щодо перспектив розвитку. Ключові послуги в цій категорії: велику цінність мають аналітичні звіти та кейс-стаді, створені спільно з членами АППАУ. За попередні роки ми створили такі кейси впровадження нашими членами передових технологій на підприємствах ПАТ ФЕД, Інтерпайп, Юрія–Фарм та інших.

АППАУ є надійним партнером в вашому професійному розвитку та зростанні бізнесу