До АППАУ приєднується компанія 482.solutions

482.solutions є однією з провідних світових компаній з розвитку та впровадження рішень, заснованих на технології блокчейн. Команда спеціалістів, яка була сформована у 2013 році, знаходиться в авангарді інновацій та світових ідей, надаючи послуги з досліджень і розробок у технологічних напрямах, таких як IoT, Robotics, Gamedev, Fintech.

Компанія сфокусована на еволюціонуванні економічної та фінансової інфраструктури за допомогою технології розподіленого реєстру, що сприяє трансформації традиційних парадигм на засадах децентралізації та прозорості. Маючи головне представництво в Одесі, 482.solutions працює з клієнтами на міжнародній арені та веде активну освітницьку діяльність з популяризації технології блокчейн.

Галузі та досягнення

482.solutions має великий досвід в співпраці як з представниками великого бізнесу, так і державного сектору. Також компанія займається розробкою внутрішніх рішень, які неодноразово були відзначені міжнародними відзнаками.

До найголовніших досліджень та розробок компанії можна віднести RoboCharge, що є підтвердженням можливостей економіки “цифрових двійників” (взаємодія роботів з можливістю надання послуг один одному та оплати цих послуг без впливу людського фактору). Саме це унікальне рішення IoT-департаменту компанії у 2018 році отримало головну нагороду на конкурсі идей та стартапів, познайомившись с Роботом Софією.

Також 482.solutions також являється членом Блокчейн Асоціації України.

Більше інформації про 482.solutions ви можете отримати в блозі та на сайті, а також слідкувати за останніми новинами індустрії на Facebook сторінці компанії.

В рамках АППАУ компанія 482.solutions відкрита до розвитку партнерств з іншими членами організації у напрямку технологічних та дослідницьких проектів у промисловій галузі та надання підтримки в сфері діджиталізації процесів.

The 482.solutions company joins APPAU 

482.solutions is one of the world’s leading companies in the development and implementation of solutions based on blockchain technology. The team of professionals, formed in 2013, is at the forefront of innovation and global ideas by providing research and development services in technological areas such as IoT, Robotics, Gamedev, Fintech.

The company focuses on the evolution of economic and financial infrastructure through the use of distributed registry technology, which facilitates the transformation of traditional paradigms on the basis of decentralization and transparency. With its head office in Odessa, 482.solutions works with clients on the international scene and conducts active educational activities to popularize the blockade technology.

Industries and achievements

482.solutions has extensive experience in working with both large business and public sector representatives. Also, the company is engaged in the development of internal solutions, which have been repeatedly marked by international honors.

RoboCharge is one of the company’s most important development, which is confirmation of the potential of the digital twins economy (the interaction of robots with the ability to provide services to each other and pay for these services without the influence of the human factor). That’s the unique solution of the 482.solutions’ IoT-department in 2018 received the main award at the competition of ideas and startups, having got acquainted with Robot Sophia.

482.solutions is also a member of the Blockchain Association of Ukraine

For more information about 482.solutions you can get on the blog and on the site, as well as keep track of the latest industry news on the company’s Facebook page. 

Within the APPAU, 482.solutions is open to develop partnerships with other members of the organization in the field of technological and research projects in the industrial sector and to provide the support in the field of digitalization of processes.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *