Skip links

ПРО АППАУ

Асоціація «підприємств промислової автоматизації України» (скорочено АППАУ) – об’єднання юридичних осіб, неприбуткова організація, заснована 2011 року. Об’єднує учасників ринку промислової автоматизації та ІТ – системних інтеграторів АСУ, розробників програмного та апаратного забезпечення, вендорів, університети, промислові підприємства кінцеві споживачі продукції.

За роки роботи АППАУ стала одним з лідерів розвитку промислових хайтек секторів. Асоціація є координатором національного руху «Індустрія 4.0 в Україні» та розробником проекту національної стратегії Індустрії 4.0, куратором Технічного комітету 185 «Промислова автоматизація», ідеологом концепцій мережі Центрів Індустрії 4.0, кластерів ІАМ, промислових акселераторів та галузевих дорожніх карт цифрової трансформації тощо. В цих та інших проектах, АППАУ співпрацює з численними партнерами включно з центральними та регіональними органами виконавчої влади.

Цінностями спільноти є фокус на широкій співпраці, лідерство, інноваційність, професійність, а також курс на інтеграцію в євро-простір.

Цілями асоціації до 2023 року є наступні

  • Продовження та посилення широкої просвітньої програми ринку в сучасних технологіях промислової автоматизації та ІТ, Індустрії 4.0. Подібні програми створюють попит та прискорюють інновації, й це важливо для всіх учасників асоціації.
  • Побудова дорожніх карт цифрової трансформації по 3 галузях промисловості – агро-переробній, металургії та машинобудуванню.
  • Створення інноваційної екосистеми Індустрії 4.0, в рамках якої передбачається розвиток 5 Центрів експертизи, а також запуск 2-х акселераторів Індустрії 4.0.
  • Посилення потенціалу українських акторів промислових хайтек через спеціалізовані програми навчання та розвитку інновацій
  • Створення національної кластерної політики, й в рамках неї – 7 кластерів ІАМ в регіонах України (Інжиніринг–Автоматизація–Машинобудування).
  • Запуск програми експорту та інтернаціоналізації українських інноваторів Індустрії 4.0 та інших членів АППАУ.

Відповідно до цих цілей впродовж 2018-20 років, АППАУ розвиває мережу Центрів 4.0 в Києві, Одесі та Харкові, мережу кластерів ІАМ (Харків, Запоріжжя, Миколаїв), перекладає та впроваджує технічні стандарти (5 стандартів Індустрії 4.0 в проекті aCampus), створила кілька проектів дорожніх карт цифрової трансформації (залізниця та агропереробна галузь), а також велику кількість документів просвітнього та розвиткового характеру.

Детальний звіт АППАУ за 2020 рік можна завантажити за посиланням.

Членство в АППАУ
Статутом асоціації передбачені 3 членства

  • дійсні члени – членські внески складають 20 тис гривень на рік
  • асоційовані члени – 10 тис гривень на рік
  • академічні члени – 5 тис гривень на рік

Процедура вступу передбачає заповнення заяви про вступ й після отримання рахунку, оплату членських внесків.

Структура Правління АППАУ

В структуру Правління вибираються представники членів Асоціації. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчої адміністрації. Структура Правління враховує нові виклики, що постають з ростом Асоціації – як більша кількість членів та категорій учасників ринку, розвиток по складним та стратегічним напрямкам діяльності (Індустрія 4.0, Фонди), прискорення розвитку в стратегічних областях, де наразі є низькі темпи (ТК 185, лідерство технічних експертів тощо).

This website uses cookies to improve your web experience.