Члени АППАУ

Вендори:

ДП «Сіменс Україна»
ДП «Фесто»
ТОВ «АББ ЛТД»
ТОВ «ВО Овен»
ТОВ «Клінкманн Україна»
ТОВ «Мікрол»
ТОВ «Ріттал»
ТОВ «Фенікс Контакт»
ТОВ «Шнейдер Електрік Україна»

ВНЗ:

Національний уніваерситет харчових технологій, кафедра АКІТ
Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», кафедра АТЕП
Донецький національний технічний університет (ДонНТУ)
Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра АТП
Криворізький національний університет, кафедра Автоматизації компьютерних наук і технологій
Національний університет «Львівська політехніка»
Запорізький національний технічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний аерокосмічний університет “Харьківський авіаційний інститут”
Сумський державний університет
Вінницький національний технічний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ), кафедра ІТТС
Одесська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова
Науково-дослідна лабораторія Мехатроніки і робототехнікии (ОНАХТ)
Український державний університет залізничного транспорту

Інші: