Асоціація «підприємств промислової автоматизації України»

Асоціація «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ) об'єднує провідні промислові підприємства, системних інтеграторів, розробників, машинобудівників, університети та інжинірингові фірми – понад 50 компаній. АППАУ є також засновником національного руху «Індустрія 4.0» в Україні (250+ учасників), співзасновником платформи Industry4Ukraine та розробником Національної стратегії Індустрії 4.0. Стратегічна роль АППАУ на ринку промислової автоматизації та ІТ – розвиток екосистеми Індустрії 4.0 в Україні.

Кожен із цих активів (інструментів) використовується для розвитку певного стратегічного напряму, які відображені в загальній стратегії розвитку Індустрії 4.0. Далі ми покажемо, як вони використовуються для розвитку учасників нашої спільноти.

Платформа Industry 4 Ukraine

Платформа Industry 4 Ukraine об'єднує понад 50 бізнес-асоціацій та організацій з метою лобіювання промислових, інноваційних та цифрових політик на державному рівні. Ключова роль Платформи – консолідація промисловців та хайтек навколо новітнього індустріального розвитку Україна, в якому Індустрія 4.0 є органічним, вбудованим елементом. Наші експерти є чільниками комітетів Цифрової трансформації промисловості та Сталого розвитку, й приймають участь в роботі 2-х інших комітетів – Смарт-спеціалізації та інновацій та Кластерного розвитку.

Типові продукти та послуги програми для учасників руху 4.0: вироблення пропозицій для державних політик та стратегій розвитку в сфері Індустрії 4.0 є головним напрямом діяльності платформи. Наприклад, постанова № 750 Кабміну в 2021 році про Центри Індустрії 4.0 вироблена завдяки тому, що в 2018 році з'явилася відповідна концепція розвитку. В жовтні 2021 року 4 комітети Платформи визначили свої пріоритети у виводі відповідних політик та програм на державний рівень. Інші продукти діяльності платформи – аналітичні звіти, гайди, спільні конференції, просвітні кампанії, піар-акції тощо.

Можливості та переваги для членів АППАУ: Платформа є головним інструментом для нашої асоціації у виводі Індустрії 4.0 на державному рівні. Відповідно активна участь в роботі комітетів платформи, робочих груп значно прискорює досягнення власних цілей розвитку учасниками нашої спільноти. Пріоритетним завданням в найближчі 2 роки є прийняття законопроекту про пільги для підприємств у впровадженні технологій Індустрії 4.0.

Цифрові активи АППАУ

Цифрові активи АППАУ є численними – це 5 веб-сайтів, близько 10 груп та сторінок в соціальних мережах, база контактів в 5+ тис контактів, платформа метчмейкингу, база знань (звіти, білі книги, гайди) тощо. Цифрові активи відіграють ключову роль у встановленні онлайн присутності АППАУ, покращенню нашого спільного позиціонування та іміджу, а також колективної співпраці. Друга роль цих активів – сприяння покращенню показників зростання для кожного з наших членів асоціації. Адже ці активи – це спільні, тобто, ваші активи, якими ви можете користуватись, розміщуючи ваш контент та спрямовувати трафік на ваші, індивідуальні ресурси.

Типові продукти та послуги для членів АППАУ: власне, всі вказані вище активи і є цифровими продуктами, які виконавча дирекція АППАУ підтримує та розвиває для учасників своєї спільноти, й ширше, руху 4.0 в Україні.

Можливості та переваги для членів АППАУ: наявність продуктів не означає, що наші члени вміють ними користуватись. Подібно як звичайні користувачі використовують до 20% функцій своїх смартфонів, так і з нашими активами – ще дуже мало членів АППАУ їх використовує інтенсивно та регулярно. Тому спільне завдання на 2022 – максимізувати їх використання для наших членів. Далі в кожному з активів, що представлені нижче ви бачит «слід», тобто, підтримку цифрових інструментів.

Технічний комітет 185 «Промислова автоматизація» (ТК 185)

Місія ТК 185 – гармонізація міжнародних стандартів Індустрії 4.0 для українського ринку. Комітет об'єднує більше 20 експертів, які займаються перекладом, адаптацією та впровадженням міжнародних стандартів IEC/ISO у середовищі промислових підприємств.

Типові продукти та послуги для членів АППАУ: експерти технічного комітету пропонують консультації, тренінги та проекти запровадження стандартів безпеки, кібербезпеки, вертикальної інтеграції систем управління та виробничих КPIs. На черзі в 2022 інші стандарти Індустрії 4.0.

Можливості та переваги для членів АППАУ пов'язані з особливостями інтеграції послуг та можливостей ТК 185 у власні програми розвитку ринку. Тобто, просування будь-якого з ключових стандартів Індустрії 4.0 має двояку роль. З одного боку, це однозначно розвиває ринок й потрібно кінцевим замовникам, також навчальним закладам, інтеграторам, отже це в кінцевому рахунку збільшує попит на нові рішення та технології для всіх учасників ринку. З іншого – велике значення має те, хто конкретно просуває ті чи інші стандарти. Адже в це просування досить легко інтегрувати приклади, послуга та рішення саме вашої компанії. Таким чином, ТК 185 може сприяти встановленню ідейного лідерства саме вашого бренду.

Мережа Центрів Індустрії 4.0 та Digital Innovation Hubs

Центри експертизи Індустрії 4.0 на базі провідних технічних університетів країни спільно з інноваційними кластерами ІАМ є основою інноваційних регіональних та галузевих екосистем Індустрії 4.0. Сьогодні в Україні діє 4 Центри 4.0 – у Києві, Харкові, Запоріжжі та Полтаві. З 2021 року АППАУ активно інтегрує центри 4.0 в європейську мережу DIH (Digital Innovation Hubs) - 2 університети отримали статус DIH в Києві, це КПІ та Київський академічний університет (КАУ).

Типові продукти та послуги Центрів 4.0: всі ці структури ще перебувають в ранній стадії розвитку й перелік послуг формується. Як окремі приклади послуг для МСП (вкл з членами АППАУ) можна привести навчальні курси та тренінги від Центрів 4.0, проведення інноваційних конкурсів для стартапів, активну роботу по просвіті ринку.

Можливості та переваги для членів АППАУ пов'язані з розгортанням діяльності Центрів 4.0 та DIHs. Потенційно ці структури можуть формувати власний порядок денний розвитку інновацій та діджиталізації, впливати на державні політики, формувати кадри, забезпечувати фінансуванням програми розвитку тощо. Залишилось втілити цей потенціал в реалії, й політики АППАУ направлена на допомогу цим центрам експертизи у становленні та розвитку.

Мережа кластерів ІАМ

Кластери ІАМ разом із Центрами 4.0 є основою інноваційних регіональних та галузевих екосистем Індустрії 4.0. Їхня роль – бути справжніми двигунами виробничої та інноваційної кооперації у своїх екосистемах. У 2021 році кластери типу ІАМ розвиваються у Києві, Запоріжжі, Харкові, Миколаєві, Сумах та Вінниці.

Продукти та послуги для членів всіх кластерних спільнот, включно з АППАУ: кластери ІАМ поступово стають справжніми регіональними центрами розвитку інновацій. Одна з їх головних ролей – об'єднання та залучення промислових підприємств у рамках спільних національних програм розвитку Індустрії 4.0. Крім цього, кластери формують власний, регіональний порядок денний розвитку промислових хайтек й згідно пріоритетів своєї смарт-спеціалізації.

Можливості та переваги для членів АППАУ: всі ІАМ кластери є партнерами АППАУ, отже в для членів АППАУ це означає додаткові можливості партнерства та розвитку бізнесу. Ви можете знаходити в цьому середовищі нових клієнтів та партнерів, створювати нові спільні проекти розвитку, розвивати співпрацю навколо спільних стратегічних пріоритетів Індустрії 4.0. Гарним прикладом є кампанія “Молодь та Індустрія 4.0”, яка стартує в лютому 2022.

Комітет цифрової трансформації промисловості (ЦТП)

Комітет ЦТП є одним з 4-х комітетів платформи Industry4Ukraine, створений восени 2021 року і в якому домінують члени АППАУ. Стратегічна роль комітету - розробка та валідація всіх ключових стратегій та політик національного рівня в сфері Індустрії 4.0. Комітет ЦТП включає низку робочих груп, розподілених за як за технологічними критеріями, а також іншими ознаками спільної роботи, див. деталі тут.

Продукти та послуги для всіх учасників Руху 4.0: важко переоцінити роль комітету ЦТП на фоні повної відсутності державних стратегій цифрової трансформації в промисловості та інших секторах економіки. Боротьба за появу цих стратегій триває в Україні 5-ий рік, але лідерства від державних структур та політичної волі бракує на всіх рівнях. Відповідно, роль комітету, його продукти та послуги стосуються подальшої консолідації всіх ключових категорій - ЦОВВ, бізнесу. Науки та освіти, експертного середовища навколо вироблення стратегічного, державного курсу України на “Розумну промисловість”.

Можливості та переваги для членів АППАУ: робота в комітеті є волонтерською й забирає немалу часу експертів. Відповідно, компенсувати ці витрати можна тільки окремими стимулами, які стосуються в тому числі розвитку фірм та самих експертів. Виконавча дирекція АППАУ пропонує експертам, які долучають, до роботи комітету першочергову промоцію в рамках асоціації та руху 4.0, визнання та професійний розвиток, а також залучає фінансові ресурси з грантових джерел.

Ландшафт Інноваторів Індустрії 4.0

Мова про каталог, маркетплейс та програму інтернаціоналізації українських розробників, інноваторів Індустрії 4.0, який реалізується на ресурсі Land4Developers, land4developers.com. Цей ресурс допомагає партнерам та потенційним клієнтам з інших країн швидко знайти та вибрати потрібного розробника технологій Індустрії 4.0, також просувати всю спільноту наших розробників на міжнародній арені.

Типові продукти та послуги для членів АППАУ: окремі веб-ресурси, як каталог-маркетплейс на Land4developers. Під “ландшафтом” (landscape) ми також розуміємо системну, щорічну роботу по уточненню стану регіональних та галузевих ландшафтів (мепінгу) інноваторів 4.0, яка здійснюється по відпрацьованій методології. В рамках неї проводяться Технологічно-інноваційні дні й випускаються аналітичні звіти.

Можливості та переваги для членів АППАУ: всі учасники спільноти АППАУ, які мають інноваційні рішення можуть бути в цих каталогах, маркетплейсах та звітах - а отже, це додатковий інструмент для пошуку вас в інтернеті й одночасно, цей інструмент вашого позиціонування. Якщо потенційний партнер чи замовник шукає наприклад провайдера рішення “asset performance” й ви маєте рішення цьому сегменті, по-ідеї, він легко вас знайде на наших ресурса, достатньо просто там бути.

Програма EIF

Це комплексна програма Експорту – Інтернаціоналізації – Фандрейзинга, що здійснює допомогу для учасників нашої спільноти у фінансуванні інноваційних розробок Індустрії 4.0 та їх кращої інтеграції у простір ЄС.

Типові продукти та послуги для членів АППАУ: програма надає для членів спільноти послуги інноваційного та технологічного брокериджу, допомагаючи в першу чергу Малим та Середнім Підприємствам (МСП) та інноваторам І4.0 знаходити в просторі ЄС right grants in the right time with the right partner.

Можливості та переваги для членів АППАУ: стосуються реального фінансування інновацій. Типовий приклад - проект BOWI, виграний у 2021 р. на 100 тис євро, і який служить для розвитку Digital Innovation Hub в Україні. BOWI удосконалює ролі та функції Київського DIH (на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського) шляхом акселерації розробок для 20 МСП, 4 з яких отримають наступне фінансування до 60 тис євро від програм ЄС. В конкурсі BOWI в 2022 приймають участь більше 10 членів АППАУ та наших партнерів з кластерів ІАМ.

Дорожні карти цифрової трансформації галузевого рівня

На відміну від великих підприємств малому та середньому бізнесу, а також державним підприємствам складно виробляти свої стратегії та дорожні карти цифрової трансформації. АППАУ об'єднує провідних галузевих експертів та самі підприємства в проекти для створення загальногалузевих дорожніх карт цифрової трансформації (ЦТ), а також дорожніх карт за ключовими технологічними сегментами.

Продукти та послуги для членів АППАУ: це, в першу чергу, проекти по розробці дорожніх карт ЦТ. Див. Як приклад проект по виробленню дорожньої карти ЦТ харчової промисловості, або “Укрзалізниці”. Ми консолідуємо ключових галузевих акторів, й в рамках дорожньої карти спільно виробляємо низку продуктів (deliverable) - саму карту (як шлях та етапи), галузеві каталоги кращих buisness- та use-cases (тобто, інноваційних рішень), навчальні програми та стандарти тощо. З появою комітету ЦТП подібний підхід почав поширюватись також на технологічні сегменти.

Можливості та переваги для членів АППАУ: в цій сфері однозначно знаходяться в сфері ідейного лідерства. Наші передові інтегратори, вендори, розробники та самі пром. підприємства спроможні спільно формувати галузеві та-чи секторальні (технологічні) бенчмарки ЦТ. Але єдиний шлях для цього - консолідація зусиль. В цілому, Україна все більше відстає від розвинутих країн, де подібні програми Індустрії 4.0 діють на державному рівні, тому цей інструмент має бути пріоритетним для всіх учасників ринку, хто усвідомлює наше технологічне відставання.

Просвітні та освітні кампанії

Кампанії Індустрії 4.0 мають завдання просвіти та залучення учасників ринку до вироблення спільних програм розвитку. На відміну від разових івентів (конференцій, форумів, виставок) кампанії включають низку просвітніх заходів, розробку та розповсюдження кейс-стаді, білих книг, policy-papers, висвітлення думок кращих експертів, бенчмаркингові аналізи тощо.

Продукти та послуги для членів АППАУ: результатом кампаній є не тільки просвіта ринку та зростання попиту - експертна спільнота АППАУ виробляє спільні аженди розвитку в конкретному технологічному або галузевому сегменті. Іншими словами, кампанії Індустрії 4.0 продукують важливі “вхідні продукти” для розробки дорожніх карт ЦТ - аналітику, бізнес- та юз-кейси, кейс-стаді тощо. В рамках їх вироблення відбувається тісна взаємодія виконавчої дирекції, як головного організатора кампанії з її учасниками.

Можливості та переваги для членів АППАУ: кампанії І4.0 - ідеальний інструмент для завдань вашого позиціонування, ідейного лідерства, лідогенерації та залучення учасників ринку. Виконавча дирекція АППАУ включає всі свої ресурси та активи для залучення учасників ринку до заходів кампанії. Членам АППАУ важливо тільки визначитись в яких кампаніях вони беруть участь й далі активно приймати в них участь. Рис. нижче демонструє результати кампанії АРМ, як пройшла в листопаді-грудні 2021.

Як користуватись екосистемою та зміцнювати її — головні правила

Розвинута екосистема - це фундамент інновацій, основа для будь-яких значущих результатів розвитку в будь-якому секторі економіки й це напряму стосується промисловості. Іншими словами, без сильних, розвинутих інноваційних екосистем, наші промислові сектори приречені на тотальний імпорт, подальше вимивання кадрів й талантів й зростання сировинного укладу економіки. Відповідно, завдання розвитку та зміцнення екосистеми Індустрії 4.0, як головної для розвитку промислових хайтек має бути топ-пріоритетом для всіх учасників промислової автоматизації, ІТ, машинобудування та інших хайтек секторів.

Як ми бачимо вище, спільнота АППАУ системно розбудовує українську екосистему І4.0 й окремими елементами наші члени спільноти, й загалом руху 4.0 вже можуть користуватись. Для того, щоб покращувати стан екосистеми, й також спільно її розвивати, учасники ринку мають пам'ятати про прості, “екосистемні” правила:

  1. Будьте проактивними - це означає не тільки активне використання запропонованих інструментів, продуктів чи послуг, але й участь в їх створенні.
  2. Вносіть свій вклад - як природні, так і соціальні екосистеми завжди віддають більше тим, хто в них вкладає.
  3. Демонструйте лідерство: “лідерство не дають, його беруть” - в нашій екосистемі є десятки напрямів, де ринки чекають своїх лідерів.
  4. Кооперуйтесь та довіряйте: Індустрія 4.0 - це не стільки про Ш.І. чи ІІоТ, як про новий рівень кооперації та співпраці.
  5. Будуйте широку панораму - розглядайте власні та спільні перспективи розвитку не через вузькі, корпоративні “плани продажу”, а через наші спільні можливості та потенціал розвитку на теренах Східної Європи, й ширше - в глобальному світі.

Ми будемо раді співпраці з кожним учасником нашої екосистеми, звертайтесь на info@appau.org.ua.