Skip links

Експортна підтримка компаній та міжнародна співпраця

Виконавча дирекція асоціації постійно працює над покращенням пропозицій в цій сфері. З 2020 року працює спільний експортний сайт Land4IndustrialDevelopers , створені засадничі положення щодо стратегій експорту та інтеграції в глобальні ланцюги, напрацьовані відносини з партнерами в багатьох країнах ЄС, США, країнах Східної Європи та СНД, триває робота по інтеграції проектів української Індустрії 4.0 в міжнародні програми. Ключові послуги в цій категорії: допомога у формуванні експортних пропозицій окремим членам асоціації, тренінги та консультації, спільні торгові місії та стенди на виставках.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.