Skip links

Підготовка аналітичного звіту по реалізації стратегії Індустрії 4.0

Асоціація АППАУ готує повний звіт по виконанню Національної стратегії Індустрії 4.0 на 2019 – 21 рр. Формування та розповсюдження цього звіту має стати важливою частиною адвокаційної кампанії платформи Industry4Ukraine із просування положень і проектів Стратегії Індустрії 4.0 на державний рівень, а також до широких кіл промисловців. Виконавча дирекція АППАУ закликає промислові групи та членів Асоціації приєднатися до розробки цього документу й шукає спонсорів для підготовки повного звіту.

Історія розвиту стратегії Індустрії 4.0

Проект Національної стратегії Індустрії 4.0 був розроблений фахівцями АППАУ в 2018 р. на замовлення Державного агентства е-урядування в рамках програми Digital Agenda Ukraine, концепція якої була затверджена відповідною постановою уряду 2017-го року. Розробка фінансувалася ОБСЄ. Розроблений проект не знайшов підтримки в уряді В. Гройсмана в першій половині 2019-го, й у серпні того ж року був презентований новим чільникам Міністерства цифрової трансформації та відповідному комітету ВРУ. 2019-го року стратегія презентувалася також у Мінекономіки, Мінстратпромі, вона відома також у МОН, й ті чи інші завдання з імплементації фігурують у різних документах названих міністерств. Але ці завдання, зазвичай, не виконуються через брак бюджету та відповідальних осіб. У сухому залишку за 3 роки тільки Мінекономіки вдалося випустити діючу постанову №750 про Центри Індустрії 4.0 у липні 2021-го. Варто зазначити при цьому, що обміни з Мінстратпромом розпочалися тільки навесні 2021-го.

Від дати виходу стратегії в грудні 2018-го АППАУ не очікувала на її негайне ухвалення урядом. Тому загальними зборами Асоціації від січня 2019-го року було прийнято рішення про поступове виконання окремих проектів силами Асоціації та партнерів, й відповідно до наявних ресурсів.

У 2019 – 2020 рр. поступово розгортаються роботи по створенню в Україні Центрів експертизи 4.0, гармонізації технічних стандартів, створена платформа Industry4Ukraine, розпочинаються обміни на міжнародному рівні, розроблені перші програмні документи щодо цифрової трансформації окремих галузей тощо (рис. 1).

Рис. 1. Портфель проектів Індустрії 4.0 на кінець 2019-го

2021-й можна назвати роком справжнього розгортання цілої низки стратегічних ініціатив, які в результаті закріплюють лідерство АППАУ та наших членів у цій сфері.

Цей портфель (рис. 2) був адаптований під ресурси АППАУ, тобто з нього виключені державні стратегії (рис. 1 зліва), які мало залежать від наших зусиль, і які, нажаль, так і не з’явилися в державі. Мова про національні, державні стратегії диджиталізації, промислового та кластерного розвитку, експортну та інноваційну стратегії, які й досі відсутні або не діють для секторів промислового хайтеку.

У нас також не склалася співпраця з чільниками ОПК, тому цей напрям повністю виключений із оновленого портфелю на рис. 2. Відповідно, тут представлені наші розробки та реалізовані ініціативи у трьох статусах: 1) політики та програми; 2) частково реалізовані ініціативи (проекти), 3) повністю реалізовані та запущені в дію проекти.

Рис. 2. Стан проектів Індустрії 4.0 на кінець грудня 2021-го.

Найбільш значимі проекти частково згадуються в цій публікації від грудня 2021-го. З огляду на весь портфель 2019 – 21 рр. відзначимо загальні, підсумкові показники:

 • АППАУ є одним із малочисленних бізнес-об’єднань у сфері промислового хайтеку, яке взяло на себе відповідальність за повний цикл національної стратегії – від розробки й до реалізації.
 • Рис. 2 показує, що ми повністю запустили в дію 8 стратегічних ініціатив вітчизняної Індустрії 4.0, і ще 5 знаходяться у фазі часткового виконання. Головною причиною неповного виконання є брак фінансів і ресурсів.
 • Ми здійснювали цю реалізацію впродовж 3-х років без будь-якої суттєвої державної підтримки. Бюджет АППАУ 2021-го у 2 млн гривень абсолютно не співмірний зі статтями державного бюджету на подібні програми. Наприклад, Мінцифри 2021-го мало на реалізацію програми «Інтернет в селах» більше 200 млн грн, а на утримання свого апарату – більше 400 млн грн. Між тим, на наш погляд, ніякого видимого впливу на розвиток ключових економічних секторів країни подібні інвестиції не дають. 

Необхідність потужної державної підтримки неодноразово підкреслювалась АППАУ в різних публікаціях та виступах. Аргументація цієї підтримки є також у самій Стратегії 2018–21, зокрема, в розділі бенчмаркінгового аналізу. Сьогодні в світі практично немає прикладів того, як подібні стратегії можуть реалізовуватись силами самого бізнесу за відсутності державної підтримки.

На думку виконавчої дирекції АППАУ, нехтування цим світовим досвідом нарощує розрив між Україною та розвинутими країнами світу й тільки посилює ефект деіндустріалізації економіки країни.

Чому потрібен окремий звіт про виконання Стратегії Індустрії 4.0

Є кілька причин, чому всім стейкхолдерам Індустрії 4.0 потрібен окремий, детальний звіт по виконанню проектів 2019–21 рр:

 1. Зростання обізнаності широких аудиторій.
  Сфера Індустрії 4.0 залишається однією з найскладніших та найменш відомих для широкого загалу, тому якісний, детальний звіт буде слугувати інструментом обізнаності не тільки про концепцію «взагалі», але й про реальний стан реалізації та здобутки в Україні.
 2. Консолідація широких кіл промислових стейкхолдерів із метою лобіювання (адвокації) Індустрії 4.0 на державному рівні.
  Україна залишається мало не єдиною країною Східної Європи, де Індустрія 4.0 не підтримується на державному рівні (рис. 3). При цьому ця пробленма рідко піднімається провідними промисловими об’єднаннями чи групами.
Рис. 3
 1. Підготовка наступного циклу стратегії – деталізація підсумків попереднього циклу.

  Кампанія з адвокації має на меті також прийняття урядом ініціативи по розробці нової стратегії до 2030-го. Адже формально термін проекту стратегії, про який ідеться вище, завершився 2021-го. Отже, накопичений досвід необхідно детально зафіксувати в численних аспектах, це є основою успішного планування нової стратегії, а також – забезпечення спадковості при її реалізації. Зокрема, важливо детально прояснити та закріпити здобутий досвід по створенню основи інноваційної екосистеми (Центри 4.0 та кластери ІАМ), створенню інструментів інноваційного брокериджу (технологічно-інноваційні дні), напрацюваннях галузевих дорожніх карт цифрової трансформації, досвіду та перспективам інтернаціоналізації тощо.

 2. Просування кращих кейсів та інноваторів Індустрії 4.0.

  За три попередні роки в АППАУ був проведений досить повний облік по національному ландшафту Індустрії 4.0, також розпочаті роботи по подібним інструментам на регіональному рівні. У результаті в нас діє маркетплейс-каталог, у якому є понад 100 інноваційних фірм. Відображення цього інструменту в звіті, а також аналітика стану інновацій та інноваторів є важливими для всіх стейкхолдерів Індустрії 4.0.

 3. Залучення зарубіжних партнерів і міжнародних донорів.

  Для того щоб залучити нове фінансування для нової Стратегії Індустрії 4.0, необхідно добре презентувати попередню роботу й пояснити всі переваги наступної розробки. Можлива участь міжнародних партнерів, тому цю роботу необхідно буде перекласти також англійською мовою.

До роботи над документом планується залучити провідних фахівців виконавчої дирекції, членів правління АППАУ, провідних експертів від інноваторів 4.0 та платформи Industry4Ukraine, незалежних експертів, загалом до 12 осіб. У рамках роботи планується опитати більш як 20 інших експертів. Обсяги звіту – до 100 сторінок, професійна верстка, дві мови – українська та англійська. Терміни роботи – 5 місяців. Орієнтовну структуру повного звіту можна переглянути за посиланням.

Для виконання цього міні-проекту виконавча дирекція АППАУ запрошує до співпраці спонсорів, донорів і міжнародних партнерів.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.