Питання до робочих груп –  збори 24 січня

Консультації в групах на загальних зборах асоціації є інструментом виявлення кращих пропозицій та думок членів АППАУ по ключовим питанням розвитку. Ці пропозиції потім обробляються правлінням та виконавчою дирекцією асоціації й стають основою річного Плану дій. Наприклад, з важливих згенерованих ідей та виконаних рішень в 2018 було затвердження концепції Центрів 4.0, регулярне проведення днів ТДА, створення координаційної Ради 4.0 тощо.  Таким чином ми реалізуємо принцип колективного управління асоціацією, що закріплено Статутом АППАУ. Голос та думки кожного члена можуть бути враховані, і збори – можливість їх висловити та дискутувати.

Подібним чином ми будемо працювати і 24 січня. Ключові питання для обговорення в значній мірі визначаються результатами та викликами попереднього року й загальною стратегією АППАУ на лідерство в національному русі 4.0. Далі пропонуємо для розгляду питання по наступним категоріям.

Група 1 «Пріоритетні проекти стратегії 4.0»

Загальний контекст: національна стратегія Індустрії 4.0 передбачає запуск більше 10 проектів по напрямках розвитку інноваційної екосистеми, дигіталізації галузей (вкл з ОПК), експорту та інтернаціоналізації. Водночас, зрозуміло, що фінансування на всі проекти уряд не знайде. Власне, сама стратегія – це тільки проект, який, очевидно, буде довго затверджуватись Кабміном. Отже, – й оскільки все це прямо стосується стратегічних інтересів АППАУ, – нам потрібно самим визначитись які проекти в першу чергу нам найбільш важливі, й відповідно, ми будемо їх лобіювати, шукати фінансування і вже (можливо) частково самим починати або продовжувати їх реалізацію.

Посилання на документи: повна версія стратегії 4.0 (сам опис проектів – в кінці документу)

Головний виклик: як запустити в реальну роботу мінімальну кількість проектів

Головні питання для дискусії:

 1. Які 5 проектів з зазначених в дорожній карті ви вважаєте пріоритетними в 2019
 2. Які з цих проектів АППАУ має найбільше лобіювати на рівні уряду
 3. Які з проектів члени АППАУ мають реалізовувати самостійно, й не зважаючи на рішення уряду в 2019
 4. Ваші інші ідеї та пропозиції щодо швидшого впровадження вказаних проектів

Для кого ця група: для керівників, директорів з розвитку та членів Ради 4.0. Завдання – визначити 5 пріоритетних проектів (з 15) для першочергової підтримки АППАУ, з тих що запропоновані в національній стратегії 4.0.

Модератор: Юрчак Олександр (АППАУ)

Група 2 «Великі замовники – як драйвер цифрової трансформації»

Загальний контекст: з 2018 року АППАУ активно співпрацює з великими підприємствами. Більше 10 великих підприємств є в русі 4.0 та в ТК185, а членами АППАУ вже є «Метінвест-діджитал», «Інтерпайп», Крюковський вагоноремонтний завод і в січні очікується ще декілька нових. В 2018 завдяки співпраці з ДТЕК, Інтерпайп та НАК «Нафтогаз», АППАУ сформувала меседж «Великі компанії – як драйвер цифрової трансформації» – акцентуючи на важливих ініціативах великих замовників та їх визначальній ролі в фінансуванні проектів в області 4.0. Водночас, ми бачили що замовники більше орієнтовані на вирішення своїх внутрішніх завдань, і набагато менше – на зовнішніх чинниках, що стосуються інноваційної екосистеми, стандартів якості, управління кадрами тощо. Й ми не бачимо єдиної позиції провідних підприємств по цих питанням.

Головний виклик:  якими є головні зовнішні напрямки консолідації в позиціях великих підприємств

Головні питання для дискусії:

 1. В якій мірі великі замовники усвідомлюють свою провідну роль та відповідальність як «драйверів розвитку в промислових АСУ-ІТ» – чи є це усвідомлення спільним?
 2. Які напрямки впливу на ринок є найбільш важливими для замовників, – наприклад
  1. Стандарти якості систем промислових АСУ-ІТ (міжнародні стандарти ISO/IEC)
  2. Утримання та розвиток персоналу, популяризація інженерних професій
  3. Краща співпраця з системними інтеграторами та вендорами
  4. Інноваційний розвиток, створення повноцінних галузевих екосистем
  5. Інші….
 3. Які ви маєте конкретні ідеї та пропозиції по розвитку на 2019 у вказаних напрямках роботи в рамках спільноти АППАУ

Для кого ця група: в цю групу запрошуються головним чином промислові підприємства, але можуть приймати участь також інші категорії.

Модератор: визначається

 

Група 3 «Створення інноваційних екосистем в регіонах та галузях»

Загальний контекст: щонайменше 3 роки АППАУ працює над кластерним та регіональним розвитком своєї спільноти. Це означає, що в кожному регіоні, в кожній галузі ми намагаємось сформувати повноцінну екосистему, що включає категорії замовників, вендорів, інтеграторів, розробників, інжинірингових компаній та ОЕМ, ВНЗ, а також партнерську мережу. З розвитком руху 4.0 ми також все більше орієнтуємо ці ланцюжки на інновації – саме вони стають ключовим фактором успіху на глобальних ринках. Але тільки в 2018 ми вийшли на повноцінну модель, засадничі принципи та положення, а також початковий діагноз щодо стану та розвитку таких екосистем. Відповідно, тепер  ми здатні більш усвідомлено та відповідально формувати завдання розвитку.

Посилання на документи:

Головний виклик:  як сформувати аженду розвитку на рівні ключових стейкхолдерів

Головні питання для дискусії:

 1. Хто є головними стейкхолдерами в вашій екосистемі?
 2. Що є головними бар’єрами в формуванні спільної аженди розвитку промислових хайтек?
 3. Якими мають бути перші кроки та проекти в розвитку?
 4. Пропозиції та ідеї для спільноти АППАУ на 2019 рік

Для кого ця група: ті, хто прагне до розвитку на рівні цілих регіонів та галузей.

Модератор: Михайло Крикунов (Cluster-UA)

 

Група 4 «Центри 4.0 – спільні плани роботи»

Загальний контекст: з відкриттям Центрів 4.0 в Одесі та Харкові, обмінами в КПІ (відкриття планується на березень) АППАУ розпочала реалізацію цього найважливішого свого проекту від початку існування. Повна реалізація концепції дозволить повністю «переформатувати» роль, функції та значення технічних університетів в екосистемі промислових хайтек, максимально використати, але також збільшити їх потенціал. Водночас, попри успіхи та ентузіазм в 2018 ми бачили, що процеси йдуть важко. Бюрократія, слабкі комунікації та фінансування, між-вузівська та між-кафедральна конкуренція, відсутність конкретних КРІ роботи (відповідно до концепції – очікувань ринку), мінімальні зрушення в нових матеріалах для освіти та просвіти, тощо – це типові недоліки та бар’єри сучасних ВНЗ. Ключовим для АППАУ залишається питання щодо здатності Центрів 4.0 співпрацювати по головним питанням розвитку.

Посилання на документи: концепція Центрів 4.0.

Головний виклик:  визначення спільних КРІ в роботі Центрів 4.0

Головні питання для дискусії:

 1. Якими мають бути цілі – КРІ відповідно до 4-х ролей в роботі Центрів?
 2. Який сьогодні стан цих КРІ – де є найбільші проблеми?
 3. По яким КРІ потрібна співпраця (тому що кожен поодинці не справляється або ж повільні темпи, або….)?
 4. Визначте ідеї та пропозиції щодо покращення спільних КРІ на 2019 рік

Для кого ця група: представники університетів – існуючих та майбутніх Центрів 4.0.

Модератор: Олександр Степанець (КПІ)

 

Група 5 «Ідейне лідерство по ключовим сегментам промислових АСУ-ІТ»

Загальний контекст: Фреймворк Індустрії 4.0 чітко проводить різницю та місток між технологіями (=сегментами) 3.0 та 4.0. Опитування АППАУ кажуть про те, що більшість українських підприємств ще не дійшли до повноцінної автоматизації 3.0. Водночас фахівцям ринку зрозуміло, якщо вони якщо вони будуть йти поступово й не матимуть стратегії «цифрового стрибка» до 4.0 – через 5-10 років вони не зможуть конкурувати на глобальній арені. Щоб форсувати цей перехід, одним з ключових засобів впливу АППАУ вважає масову, потужну просвіту та освіту ринку, в якій лідерство займають передові вендори, інтегратори та розробники, – разом з Центрами 4.0. Ясні та регулярні відповіді експертів цих компаній на питання ЯК (як прискорити цей перехід, чому, які переваги, які кращі кейси, якою має бути аженда підприємств) формує ідейне лідерство й дозволяє всьому ринку розвиватись швидше. Водночас, станом на початок 2019 ми бачимо ще дуже мало прикладів яскравого ідейного (експертного) лідерства. Натомість – в ефірі надто багато популізму, хайпу та непрофесійності.

Посилання на документи: аналіз конкурсу від 2017 року / аналіз демо-дня з ДТЕК 2018

Головний виклик:  формування постійно діючих експертних груп по сегментам

Головні питання для дискусії:

 1. Розрив в позиціях по сегментам «Україна – світ»: чи сприймаємо ми це як свою власну проблему, – спільноти та кожної окремо взятої фірми що претендує на звання інноватора?
 2. Чому в нас немає якісної продуктової аналітики?
 3. Що потрібно зробити спільноті для її появи?
 4. Якими мають бути перші кроки експертів в консолідації та спільній роботі
 5. Інші ідеї та пропозиції по розвитку в цій сфері на 2019

Для кого ця група: продуктові експерти вендорів, технічних директорів, членів ТК 185.

Модератор: Максим Романов (АППАУ)

 

Група 6 «Виклики, завдання та інструменти експорту продуктів»

Загальний контекст: експортна програма сформована в АППАУ в 2016 р. Але й сьогодні вона радше залишається на папері – фінансування немає. Спроби отримати допомогу від держави чи від донорів впродовж 3 останніх років нічого не дали. Як мало користі з окремих локальних «вилазок» – типу Берлінського семінару 2017 року. Між тим, окремі члени АППАУ активізуються вже самостійно. Експортні дії в 2018 активно проводили близько 10 системних інтеграторів та розробників – кожен в своїй галузі та по своєму географічному ринку. Водночас, ці дії не вирішують типових проблем що стосуються всіх експортерів – фінансової та технічної підтримки від держави та інших доступних фондів, покращення експортних здатностей та пропозицій фірм, швидшого виходу на конкретні географічні ринки тощо.

Посилання на документи: Експортна програма АППАУ – виклики та можливості на старті

Головний виклик:  прискорення у виході на цільові ринки

Головні питання для дискусії:

 1. Які є найбільші проблеми сьогодні в експорті?
 2. Як представники фірм їх вирішують – де ви справляєтесь самостійно, а де потрібна допомога?
 3. Чому не використовується допомога консультантів (наприклад, з 50% фінансуванням від ЄБРР)?
 4. Визначте ідеї та пропозиції щодо спільних напрямків роботи на 2019

Для кого ця група: системні інтегратори, інжинірингові компанії, розробники ІТ, машино-приладобудівники

Модератор: Володимир Матюшко

 

Група 7 «Наративи та айдентика АППАУ – ідеї до брендбуку»

Загальний контекст: з 2011 року АППАУ постійно та системно пропагує спільні цілі та цінності своєї спільноти – як переваги колективного розвитку, лідерство, професійні стандарти, співпраця в екосистемах, провідна роль українського інжинірингу тощо. Щорічний ріст спільноти говорить про те, що все більше організацій та людей дотримуються подібних цінностей. Значить – прийшла черга формалізувати наші цінності та атрибути (візуальні й смислові) у вигляді брендбуку. Брендук – як набір готових інструментів, буде в розпорядженні членів АППАУ для покращення власного позиціонування та завдань маркетингу. Водночас, і враховуючи складність та технічну специфіку бізнес членів АППАУ, перший крок до ідентифікації спільного – це виокремлення спільних смислів та цінностей у вигляді наративів.

Посилання на документи: про наративи – як перший крок до брендбуку

Головний виклик:  які наративи є найбільш актуальними для всіх промислових хайтек

Головні питання для дискусії:

 1. Чи потрібні наративи для спільноти АППАУ?
 2. Які наративи вже існують – перелік?
 3. Які наративи нам потрібні для вирішення стратегічних завдань розвитку?
 4. Визначте ідеї та пропозиції до брендбуку АППАУ на 2019

Для кого ця група: маркетологи, ідеологи, райтери, дизайнери..  і просто креативні люди, для яких важливі зазначені питання.

Модератор: визначається

********

Прохання до всіх членів хто реєструється на збори АППАУ 24 січня, визначати номер своєї групи відповідно до вказаних вище завдань.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *